Atatürk

BAĞ-KUR PERSONELİ TAŞINMAK İSTİYOR

24 Mayıs 2006, Çarşamba | 14:53

Bağ-Kur İzmir İl Müdürlüğü, Konak İlçesi’ne bağlı Kapılar Semti’nde bulunuyor. Yaklaşık 6 yıldır burada hizmet veren müdürlüğün personeli, güvenlik konusunda yaşadıkları endişeleri bir eylemle duyurdu. Bölgenin ulaşım açısından zor bir yer olduğunu, gasp ve kapkaç olaylarının da çok sık yaşandığını dile getiren çalışanlar, müdürlüğün daha uygun ve emniyetli bir yere taşınmasını istedi.

YETKİLİLER DUYARSIZ

Büro-Sen İzmir Şube Sekreteri Cumhur Çil, semtten kaynaklanan sorunlarla boğuştuklarını söyledi, şöyle dedi: “Her gün gasp ve kapkaç yaşanıyor. Öğle saatlerinde yemek için ya da herhangi bir nedenle sokağa çıkanlar saldırıya uğruyor, soyuluyor.

Geçen hafta bir arkadaşımız bıçakla yaralandı. Hizmet binasının başka yere taşınması girişimlerimiz görmezden geliniyor. Yetkililer daha duyarlı olmalı.”

Değerli Basın Mensupları


Bizler Bağ – Kur çalışanları olarak gerek hizmet binasından kaynaklanan sorunlar gerekse iş yükünün yoğunluğuna rağmen yaklaşık 400 bin sigortalıya hizmet vermekteyiz.

Özellikle pirim borçlarının yeniden yapılandırılması ile birlikte haftanın 7 günü çalışarak sigortalıların taleplerine cevap vermeye ve hizmet üretmeye çalışıyoruz.Ancak her geçen gün hizmet üretmek giderek zorlaşıyor.

Bir yandan çalışma koşullarımız ağırlaşırken diğer yandan da bir çok baskılarla karşılaşmaktayız.Özellikle hizmet binasının bulunduğu bölgeden kaynaklanan sorunlar giderek artmaktadır.Gerek sigortalılar gerekse biz çalışanlar açısından bu durum kaygı verici noktaya gelmiştir.Her gün gasp ve kapkaç olayı yaşanmakta , kurumda yemekhane olmaması nedeniyle öğlenleri yemeğe veya herhangi bir nedenle sokağa çıkan arkadaşlarımız soyulmakta , saldırıya uğramaktadırlar.

Son olarak geçen hafta bir arkadaşımız saldırıya uğramış ve bıçakla yaralanmıştır.Arkadaşlarımız tek başına sokağa çıkmaktan korkar hale gelmiştir.

Bu güne kadar kurum binasının yerinin değiştirilmesine yönelik her düzeyde yaptığımız girişimler cevapsız kalmıştır.Yetkililer taleplerimizi dikkate almadıkları gibi sorunların çözümü içinde herhangi bir adım atmamışlardır.
Biz çalışanlar olarak idarenin ve yetkililerinin olaylara ve sorunlar duyarsızlığını anlamakta zorlanıyoruz.

Bu sorunun çözümü için içimizden birisinin bu saldırılarda ölmesi mi gerekiyor?

Değerli Basın Mensupları;

Bütün bunlar yetmezmiş gibi işyerinde de idarenin keyfi uygulamaları ile karşı karşıya bulunmaktayız.Dışarı da çalışanların güvenliğini sağlamak için adım atmayanlar , kurum içinde her servise yerleştirdikleri kameralarla çalışanları izlemektedir.Adeta biri bizi gözetliyor evinde olduğu gibi attığımız her adım izlenmekte , iş takibi bahanesiyle çalışanlar çalışanlar baskı altında tutulmaktadır.Bu durum arkadaşlarımızı psikolojik olarak etkiletme , her an izleniyor hissi uyandırmaktadır.

İçeride idarenin dışarıda ise kapkaç ve soyguncuların saldırı ve baskısıyla karşılaşan bağ – kur çalışanları bütün bunlara artık yeter demektedir.

Biz Bağ – Kur çalışanları çalışanları olarak
Öncelikle Bağ – Kur Hizmet binasının bu semtten ulaşımının daha rahat sağlanabileceği bir yere taşınmasını ,
Güvenlik gerekçesiyle kurum içerisine yerleştirilen kameraların sökülerek , kurumunun giriş kısmına ve uygun yerlere yerleştirilmesini,
İş yükü altında bunalan bizlere baskı ver tehditler yerine daha insanca davranılmasını istiyoruz.

Yetkililer bir kez daha sorunlarımıza duyarlı olmaya çağırıyor , artık YETER diyoruz.
Bizler köle değil insanız,insanca bir yaşam istiyoruz.

Bağ – Kur çalışanları olarak sorunlarımızın çözümü için haklı demokratik mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna ve yetkililere duyuruyoruz.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI