Atatürk

SSK’DA ŞEFLİK SINAVI HEYACANI

09 Aralık 2005, Cuma | 14:24

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Personeli “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” gereğince görevde yükselme sınavına katılacakların seçimi amacıyla görevde yükselme eğitimlerinin yapılacağı şeflik sınavı ile ilgili olarak bazı konuların açıklanması gereği duyulmuştur.

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ve Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü ile bağlı taşra teşkilatında yılan hikayesine dönen şeflik sınavı nihayet yapılma yolunda bir adım daha ileri gidiyor.

En son 1999 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Personeli “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” kaldırıldığı zaman değerlendirme usulü ile yapılan ve yönetmeliğin kaldırılması nedeniyle verilen şeflik kadroları Yönetmeliğin kaldırılmasına itiraz nedeniyle yargı yolu ile iptal edilmiş ve yaklaşık 388 kadro mağduru ortaya çıkmıştır.

Görevde Yükselme Sınavları düzenli bir şekilde yapılmış olsaydı; birçok Kurum çalışanı bir üst göreve yükselecek ve ekonomik durumları bugünden daha iyi olacaktı. Alt unvanlarda çalışan diğer personele de bir üst unvana geçme imkanı sağlanmış olacaktı.

Bu tarihten sonrada şeflik sınavı ile ilgili çalışmalar hep çalışma aşamasında kalmış ve bir türlü yapılamamıştır.

Başbakanlık tarafından bir Kanun çıkarılarak çerçeve yönetmeliği adı altında bir genelge yayımlanmış ve tüm Kurumların bu kanun, Yönetmelik ve Genelge doğrultusunda Unvan Yükselme Sınavı yapmaları hususunda karar verilmiştir.
Nihayet yıl 2005 Üç Sosyal Güvenlik Kuruluşunun birleşmesine ramak kala SSK Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi dev kuruluşların kadrolarına getirilecek kısıtlamalar da dikkate alınarak Sosyal Sigortalar Kurumu Yöneticileri yıllardır yapılamayan şeflik sınavını Sendikalarında baskısı altında yapmaya karar vermişler ve sınav hazırlıklarına Haziran 2005 ayında start vererek bir adım atmışlardır.
Bu sınavın yapılmasını en çok isteyen de Sendikamızın üyeleridir. Bu bağlamda biz sınavın yapılması için tüm gücümüzle Başbakanlık Çerçeve Yönetmeliğine rağmen yapılmasını savunurken diğer sendikalar bu sınavın yapılmaması için elinden gelen çabayı göstermişler ve sınavın iptali için konuyu yargıya taşımışlardır.

Allah razı olsun ki Kurumdaki sağduyulu, yöneticilerde bu olayı bizimle birlikte savunmuş ve her ne şekilde olursa olsun sınavın yapılması yönünde mücadele etmişler, sınava katılmaya hak kazanan personelden Eğitime alınacakların isim listelerini açıklamışlardır.

Lakin açıklanan bu listede şaibeler ortaya çıkmış ve listedeki haksızlıkların düzeltilmesi için idareye müracaat edilerek öğrenim değişikliğinin değerlendirilmesi, takdir ve teşekkür alan personelin ve eğitime katılarak Başbakanlık çerçeve yönetmeliği gereğince açıklanan kriterlerle listede yer alamayan bazı personelin itirazları sonucunda durumlarının yeniden gözden geçirilmesi maksadıyla açıklanan listelerin personele tebliğinden itibaren 5 günlük süre içerisinde dilekçe ile itiraz haklarının kullanılması yönünde fikir alışverişinde bulunulmuş ve itiraz dilekçeleri değerlendirilmeye başlanılmıştır.

Sendikamız yıllarca Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının yapılması için mücadele ederken diğer sendikalar şeflik sınavlarının yapılmaması için hala baskı oluşturmak ve sınavı engellemeye çalışmaktadırlar.

Hele ki bu sınava Türkiye genelinde katılmaya hak kazanan 400’e yakın Sendikalı üyemizin olması da bana büyük bir şevk ve heyecan vermektedir.
Çünkü biz bugünden yarının Uzmanlarını, Müdürlerini, Başkanlarını, Genel Müdürlerini atamak için bir adım attığımıza inanıyor ve sınava katılacak tüm SSK çalışanı arkadaşlarımıza bu sınavda eşit şartlarda adil şaibesiz bir ortamda başarılar diliyoruz.
Ben Şube Başkanı olarak bu sınavda üyelerimizin çok başarılı olacağına inanıyorum.

Değerli Türk Büro-Sen üyeleri haydi gösterin kendinizi Bu sınav sizler için bir dönüm noktasıdır. Bazı çevreler sizden korkuyor bazı çevrelerse sizlerden çok şeyler bekliyor. Ben başaracağınıza inanıyorum .

Bu duygu ve düşüncelerle sınava katılacak SSK çalışanlarına başarılar diliyorum.
Saygılarımla…..

DİNÇER GÜLER
TÜRK BÜRO-SEN
1 NOLU ŞUBE BAŞKANI

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI