Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

DENİZLİ ŞUBEMİZ, TSK’DA ÇALIŞAN SİVİL MEMURLARIN MESAİLERİ DÜZENLENMELİ, FAZLA MESAİ ÖDEMESİNİN ÖNÜ AÇILMALIDIR


[ 05 Aralık 2018, Çarşamba – 09:00 ]

TÜRK BÜRO-SEN DENİZLİ ŞUBE BAŞKANI HÜSEYİN UTANGAÇ'IN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI 
 
Bilindiği üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde çalışan sivil memurlar 657 Sayılı DMK kapsamında olmalarına rağmen, birçok kanunda asker kişi sayılmakta ve askeri personel gibi cezaya tabi tutulmaktadır. Bir tutuldukları askeri personele göre özlük, sosyal ve mali hakları da oldukça düşüktür.
 
Askeri işyerlerinde çalışan devlet memurları 31 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik sonrası sendikalı olma hakkını elde etmişlerdir. Sendikamız bu tarihten beri askeri sivil memurların sorunlarını dile getirmiş, Türkiye Kamu-Sen araılığıyla sorunlarını toplu sözleşme masasına taşımış, birçok görüşme yapmış ve resmi yazılar yoluyla 657 sayılı DMK’da 232 ve 233. Maddelerin kaldırılmasını istemişti.
 
Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Akar, "Fazla çalışma ücretinin TSK'da görevli tüm devlet memurlarına ödenebilmesi veya bu kapsamda idari izin verilebilmesi maksadıyla 657 Sayılı Kanun'un 232'nci maddesinin yeniden düzenlenmesi çalışmaları yürütülüyor” açıklamasını yapmıştır.
 
Bu kapsamda Sendikamızın da yıllardır talebi olan bu düzenleme biran evvel hayata geçirilmeli, fazla çalışma ücreti ödemesinin önü açılmalı ve askeri işyerlerinde çalışan sivil memurların hakları daha fazla gasp edilmemelidir.
 
232 VE 233. MADDE KALDIRILMALIDIR
 
Askeriyedeki sivil memurlar, amirin insiyatifine, sözlü emirlere göre çalışmaktadır. 24 saat nöbet adı altında iki günde bir ailesini zor gören sivil memurlar, emir komuta zinciri içinde angaryaya maruz kalmaktadır. Görevlendirmelerin yazılı olarak yapılması, vardiya usulü çalışma ve angaryadan kurtulabilmesi için 657 Sayılı DMK’nın 232’inci maddesi kaldırılmalıdır.
 
657 sayılı DMK’ya göre, memurların çalışma saatleri haftalık 40 saat olarak belirlenmesine rağmen, sivil memurlarda bu süre bazen 80 saate ulaşmaktadır. Üstelik yapılan fazla çalışmanın karşılığı da ödenmemektedir. Sivil memurlar, orduevi, sosyal tesis ve kamplardan yararlanamamaktadır. Lojman tahsisinde sivil memurlara verilen %5’lik kontenjan mutlaka artırılmalıdır.  Askeriye’de çalışan devlet memurlarının en önemli ikinci sorunu ise 657 saylı DMK’nın 233. Maddesidir. Buna göre askeriyede çalışan devlet memurları, üniformalı askeri personel gibi askeri ceza hükümlerine çarptırılır. 657’nin 233. Maddesi kaldırılarak, askeri iş yerlerinde çalışan memurlara da 657’ye tabi devlet memurlarına uygulanan idari işlemler yapılmalıdır. 
 
 
SİVİL MEMURLAR İÇTİMAYA ÇIKIYOR
 
Askeri personelin iş tanımına uygun olarak çalıştırılmayan devlet memurları, üniformalı subay ve ast subay gibi çalıştırılmakta ve hatta içtimaya çıkarılmaktadır. Üniformalı askerler gibi araziye çıkmalarına rağmen arazi tazminatı almamaktadırlar. Askeri personele çalışma sürelerine ek olarak verilen 1/4 oranındaki fiili hizmet zammından da yararlanamamaktadır.  Silahlı kuvvetler bünyesinde çalışan devlet memurları, 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunun 3’ncü maddesindeki “sivil personel” ibaresi ile 1602 sayılı Askeri Yüksek İdari Mahkemesi Kanununun 20. Maddesindeki “sivil memurlar” ibaresinin kaldırılmasını ve yerine “devlet memuru” ibaresinin konulmasını istemektedirler.
 
Unvanlı tüm kadroların askeri personel içinden atandığı TSK’da, devlet memurlarının yükselme şansı maalesef yoktur. Bu durum çalışma barışını ve motivasyonlarını da düşürmektedir. Bu konuda bir düzenleme yapılmalı ve Görevde Yükselme Sınavları açılmalıdır.
 
211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 115 ve 116. maddelerinin yeniden düzenlenmesi ve Askeri personelin devlet memurlarının amiri ve üstü olarak değerlendirmesinin ve memurların da askeri personel hiyerarşisine uygun şekilde emir komuta zinciri içinde hareket etmeye zorlamasının önlenmesi gerekmektedir.
 
SİVİL MEMURLARIN GÖREV TANIMLARI YAPILMALIDIR
 
2100 gösterge puanı karşılığı ödenen tayin bedeli oranı yükseltilmeli, MSB ve TSK bünyesinde Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrosunda görev yapan devlet memurlarının Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmeli, Askeri personele verilen karargâh tazminatının karargâhlarda görev yapan devlet memurlarına da verilmeli, TSK bünyesinde çalışan Sayıştay ve İç Denetçilere karşı mali sorumluluğu olan Taşınır Mal Hesap Sorumlularına verilen mali sorumluluk zammı oranları arttırılmalıdır.
 
Askeri işyerlerinde 24 saat esasına göre tutulan nöbetlere bir gün izin verilmekte, her 8 saate bir gün izin esası uygulanmamakta ve çalışanlara nöbet adı altında fazla mesai yaptırılmaktadır. Çalışanlara bu şekilde yaptırılan fazla çalışmanın karşılığının ödenmesi ya da fazladan çalışılan her 8 saat için bir gün izin verilmelidir.
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan askeri personele çalışma sürelerine ek olarak verilen fiili hizmet zammı sivil memurlara da verilmeli, Subay, Astsubay, Uzmanlara verilen mali haklardan devlet memurları da yararlandırılmalı, Askeri işyerlerinde çalışan devlet memurlarının görev tanımının net olarak yapılmalı ve görevi dışında çalıştırılmaları önlenmelidir.
 
Askeri işyerlerinde çalışan sivil memurlar bu sorunlarının biran önce çözülmesini ve diğer kurumlarda çalışan memurlar gibi eşit haklara kavuşmayı talep etmektedirler.   Askeri işyerlerinde çalışan devlet memurlarının mesleki ve çalışma şartlarıyla ilgili birçok sorunları bulunmaktadır.
 
Türk Büro-Sen olarak, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da askeri sivil memurların hakları için mücadele etmeye devam edeceğiz. Temennimiz Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın sözlerini biran evvel yerine getirerek, sivil memurların daha fazla mağdur olmasını engellemesidir.


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |