Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

DANIŞTAY, YÖNETMELİK MADDESİNİN BİREYSEL İŞLEMİN DAYANAĞI OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ YAPILMAKSIZIN DAVANIN REDDİ KARARINI HUKUKA AYKIRI BULDU


[ 16 Kasım 2018, Cuma – 14:17 ]

Sendikamızca, Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Karesi Vergi Dairesi Müdürlüğünde gelir uzmanı olarak görev yapan üyemizin, görev yeri değişikliği talebinin reddine dair idari işlem ile, bu işlemin dayanağı olan 08.02.2015 tarih ve 29261 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 32. Maddesinin 2. Fıkrasının (b) bendinde yer alan “şefe ve servisi yönetmekle görevlendirilen gelir uzmanına” ibaresinin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Danıştay 2. Dairesi 27.09.2017 tarih, 2017/2360 E. ve 2017/5706 K. sayılı kararı ile “Servis değişikliği talebinin reddine dair idari işlemin dayanağının 08.02.2015 tarih ve 29261 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 25. Maddesinin (c ) fıkrası olduğu ve dava konusu bireysel işlem ile Yönetmelik maddesi arasında maddi veya hukuki yönden bağlılık ya da sebep sonuç ilişkisi bulunmadığı” gerekçesiyle davanın reddine hükmetmiştir.

Söz konusu karar tarafımızca temyiz edilmiş olup, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 07.06.2018 tarih, 2018/560 E. ve 2018/3079 K. sayılı kararı ile “… dava konusu bireysel işlem ile Yönetmelik maddesi  arasında maddi veya hukuki yönden bağlılık ya da sebep sonuç ilişkisi bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmişse de, davacının görev yeri değişikliği ile ilgili davalı idareye başvuru nedenlerinden birisinin şefe bağlı olarak çalışması olduğu ve bunun dayanağının da iptali istenen Yönetmelik maddesi olduğu, dava dilekçesinde bireysel başvurunun reddine dair işlemde de anılan maddeden bahsedildiği anlaşılmıştır. Kaldı ki, aksine bir yorumun da menfaati ihlal eden işleme karşı dava açan davacının, dilekçedeki istemini ifade ediş tarzının aleyhine yorumlanması nedeniyle söz konusu bireysel işleme dava açma olanağını ortadan kaldırmak suretiyle hak kaybına yol açacağı” gerekçesiyle davanın reddi yönünde verilen kararda hukuki isabet görmeyerek Danıştay 2. Dairesi 27.09.2017 tarih, 2017/2360 E. ve 2017/5706 K. sayılı kararının BOZULMASINA hükmedilmiştir.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |