Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

DANIŞTAY, SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI GEÇİRİLDİKTEN SONRA VERİLEN DİSİPLİN CEZASINI HUKUKA AYKIRI BULDU


[ 08 Ekim 2018, Pazartesi – 11:37 ]

Sendikamız tarafından, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığında “sportif eğitim uzmanı” olarak görev yapan ve gitmediği maçlar için gidip görev yapmış gibi harcırah ve tazminat aldığı gerekçesiyle hakkında disiplin cezası tesis edilen üyemizin disiplin cezasının iptali amacıyla dava açılmıştır.

 Ankara 2. İdare Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/1798 E. ve 2015/1168 K. sayılı kararı ile açtığımız davanın reddine karar verilmiş olup, söz konusu karar tarafımızca bir üst mercie götürülmüştür.

Danıştay 12. Dairenin 12.04.2018 tarih, 2016/3268 E. ve 2018/1534 K. sayılı kararında “Disiplin cezaları kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuçlar doğurmaları sebebiyle subjektif ve bireysel etkileri bulunduğu gibi kamu görevinin gereği gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması bakımından objektif ve kamusal öneme sahiptir.

Bu durumda, en geç 02.01.2018 tarihine kadar usulüne uygun bir soruşturmacı tayin edilerek soruşturmaya başlanılması gerekirken disiplin soruşturması zamanaşımı geçirildikten sonra 21.04.2014 tarihinde verilen soruşturma onayı ile yapılan disiplin soruşturması sonucunda verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık, İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle temyiz istemimizin kabulüne karar vermiştir.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |