Geri

ÇORUM ŞUBEMİZ, YENİ ADLİ YILDA ADALET ÇALIŞANLARININ SORUNLARI ÇÖZÜLSÜN

03 Eylül 2018, Pazartesi | 12:03
ÇORUM ŞUBE BAŞKANIMIZ SAMİ ÇAM’IN BASIN AÇIKLAMASI

Ülkemizde 20 Temmuz 31 Ağustos tarihleri arası  Adli tatil olarak geçen süredir.1 Eylül tarihi de  Adli yıl açılış tüm Adalet Bakanlığı çalışanlarına hayırlı olması temennisinde bulunmak isterdik, ne yazık ki bunu yapamayacağız.
 
Her Adli yıl açılışında Devletin üst kademe yöneticileri güzel nutuklar atarak adalet teşkilatının sorunlarını ve hukuk kavramı ile ilgili kulaklara hoş gelen söylemlerde bulunarak kurumu sadece  Hakim ve Savcılardan oluştuğu düşünülmektedir. Her sene Adli Yıl açılışlarında hakim ve savcıların sorunları konuşulmakta, işin mutfağında çalışan adalet personelleri unutulmaktadır.
 
İşte bu sebeple Biz Türk Büro Sen olarak çalışanların sorunlarını gündeme getirmek sendika olarak adli yıl açılışının personelin sorunlarını dile getirmek ve çözüm üretmek amacındayız.

Adalet sisteminde yargı bağımsızlığı başta olmak üzere; eleman yetersizliği, cezaevi koşulları ve doluluk oranları, uzun tutukluluk süreleri gibi pek çok önemli sorun bulunmaktadır.
 
Adli yıl açılışlarında dahi unutulan adalet çalışanları oluyor.
Adaletin işleyişinin olmazsa olmaz unsuru, iş yükünün büyük bir kısmını omuzlayan, Hakim ve Savcıların mesai arkadaşları olan Adalet çalışanları, Adli Yıl Açılış Törenlerinde unutulmakta, sorunları dile getirilmemekte, adeta yok sayılmaktadırlar.
 

Mesai mefhumu gözetmeden, tozlu arşivler, dosya yığınları arasında, düşük ücretlere rağmen iş yükünün büyük bir kısmını omuzlayan Zabıt Katipleri, Mübaşirler, Yazı İşleri Müdürleri ve Teknik Hizmetler Sınıfı çalışanları, Adalet Bakanlığınca bugüne dek bir kez bile hatırlanmanın sevincini yaşayamamıştır.
 
Adalet Bakanlığı yargı sisteminin sorunlarını tümüyle ele almalı, tüm kesimler için iyileştirme ve düzenlemeler yapmalıdır. Sürekli belirli bir kesimin taleplerinin karşılanması halinde aksaklıklar giderilemez ve gittikçe büyüyen sorunlar çözümsüz kalmaya mahkum olur. Adalet Bakanlığı kendi içerisinde üstün olanların hukukunu değil hukukun üstünlüğünü de göz önüne alarak çalışanlarını yok saymamalıdır.
 
Türk Büro Sen olarak Adalet Bakanlığı çalışanlarının başlıca sorunları kısa zamanda çözüm bekleyen problemleri bir paket dahilinde bir an önce çözülmelidir.
 
Adalet Bakanlığı çalışanlarının çözüm bekleyen başlıca sorunlarından bazıları şunlardır:
*Adalet personelinin elinden alınan fazla mesai ücretlerinin ödenmesi,
*Ulaşım ödeneğinin tüm adliye çalışanlarına ödenmesi,
*Mübaşirler ve Yardımcı Hizmetler sınıfında çalışan personelin Genel İdari Hizmetler Sınıfı’na alınması,
*Adalet çalışanlarına fiili hizmet zammı getirilmesi,
*Adli yıl açılış ayında tüm yargı çalışanlarına bir maaş tutarında ikramiye verilmesi,
*Yemek, lojman ve kreş sorunlarının çözüme kavuşturulması,
*Adalet çalışanlarının 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun kapsamına alınması,
*Adalet personelinin gerek adliye içinde gerekse adliye dışında can güvenliğinin sağlanması,
*24 Haziran seçimleri öncesi sayın Cumhurbaşkanımızın bazı kamu personeline söz vermiş olduğu 3600 ek göstergenin öncelikle adalet çalışanlarına verilmesi.
*Görevde yükselme sınavlarında uygulanan mülakatların derhal kaldırılması,
*Personele uygulanan mobbinge (psikolojik baskı) son verilmesi.
 
 
Sendikamız tarafından tespit edilen ve acilen çözülmesi gereken sorunların adalet çalışanlarına, Hakim ve Savcılarımıza ve ülkemize; sorunların çözüldüğü, çalışanların mutlu olduğu, yargı bağımsızlığının korunduğu başarılı bir adli yıl geçirmelerini diliyorum.
Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1