Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

MAHKEME MEMURA SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTIĞI MESAJLAR NEDENİYLE VERİLEN DİSİPLİN CEZASININ İPTALİNE KARAR VERDİ


[ 22 Mayıs 2018, Salı – 08:28 ]

Nüfus Müdürlüğünde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapan üyemizin İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde görev yaptığı dönemde, “hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunmak” fiilini işlediğinden bahisle hakkında verilen “uyarma” disiplin cezası işlemine tarafımızca İdare Mahkemesinde dava açılmış olup; mahkeme, iptal talebimizi kabul ederek verilen disiplin cezası işlemini hukuka aykırı bulmuş, iptaline karar vermiştir.

Ankara 14. İdare Mahkemesinin 29/12/2017 tarih, 2016/1794 E. ve 2017/3776 K. sayılı kararına konu olayda; idare, veri hazırlama ve kontrol işletmeni olan personelin facebook sayfasındaki mesajlarının “genel ahlak kurallarına ve memur ciddiyetine uygun olmadığı” kanaatine varmış ve akabinde personel hakkında uyarma cezası tesis edilmesine karar vermiştir. Verilen disiplin cezasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle açmış olduğumuz davada Mahkeme; sosyal medya hesabı üzerinden yapılan “benim gözümde namussuz şerefsiz” , “utanmazsınız”, “kendini bilmez densiz” gibi yorumların siyasi bir gaye taşımadığı, facebook grubundaki arkadaşlar arasında geçtiği, duygu ve düşünce ifade etme niteliğinde belli bir kişiyi ve zümreyi kastetmeyen genel değerlendirmeler olduğu ve davacıya isnat edilen fiilin “hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” kapsamında olmadığı kanaatine varmıştır. Bu doğrultuda söz konusu mesajlar nedeniyle davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. Maddesinin (B/b) fıkrasında yer alan “hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak hükmüne göre ve bir alt ceza uygulanmak suretiyle uyarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığından bahisle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |