Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU EK 1. MADDESİ UYARINCA ATANAN PERSONEL, DEĞİŞEN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE SINAVA TABİ OLMAKSIZIN UYGUN KADROYA ATANABİLECEK


[ 02 Ocak 2018, Salı – 13:45 ]

Üyemiz; Şırnak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde “Hizmetli” kadrosunda görev yapmakta iken 29.04.2016 tarihli dilekçesi ile bitirmiş olduğu Açıköğretim Lisesi öğrenimine uygun olarak, 3713 sayılı Kanun’un Ek 1 inci maddesine istinaden “Memur veya VHKİ” kadrosuna naklini talep etmiştir. Fakat davalı idare Üyemizin bu talebini 03.06.2016 tarih ve 3187013 sayılı idari işlemi ile reddetmiştir. Bu hukuka ve hakkaniyete aykırı idari işlemin iptali için ise tarafımızca dava açılmıştır.
 
TÜRK BÜRO-SEN olarak açtığımız dava sonucunda; Mardin 1. İdare Mahkemesi’nde 2016/3060 E. sayısına kayıtlı olarak görülen davada, Mardin 1. İdare Mahkemesi’nin 10.05.2017 tarih, 2016/3060 E. ve 2017/1159 K. sayılı kararı ile usul ve yasaya aykırı olarak davanın reddine karar verilmiştir. Akabinde Sendikamız tarafından işbu Yerel Mahkeme kararına karşı İSTİNAF KANUN YOLUNA başvurulmuş ve Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesi istinaf başvurumuzun kabulü ile kesin olarak dava konusu işlemin iptaline hükmetmiştir.
 
Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesi’nin 28.11.2017 tarih, 2017/1424 E. ve 2017/1452 K. sayılı kararında; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun Ek 1. Maddesinin 7. Fıkrasında, bu Kanun’un Ek 1. Maddesi kapsamında göreve başlayan personelin öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara, kamu kurum ve kuruluşlarınca sınava tabi tutulmaksızın atanabileceğinin düzenlendiği ve Üyemizin de bu Kanun kapsamında ataması yapıldıktan sonra eğitim durumunda değişiklik meydana geldiği; dolayısıyla Yasadaki öğrenim durumu şartını taşıdığı ve kadroya atanma şartları arasında sınav şartı da bulunmadığı hususu açıkça ifade edilmiştir.
 
Bu bağlamda; 3713 sayılı Kanun’un öncelikli amacının, terör eylemleri nedeni ve etkisiyle zarar gören vatandaşların istihdamını sağlayarak, onları sosyal ve çalışma hayatına kazandırmak olduğu da belirtilerek, Mardin 1. İdare Mahkemesi’nin 10.05.2017 tarih, 2016/3060 E. ve 2017/1159 K. sayılı kararı KALDIRILARAK, kesin olarak dava konusu işlemin İPTALİNE karar verilmiştir.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |