Geri

ÖRÜŞ ''MALİYE BAKANLIĞININ TUTARSIZLIĞI DEVAM EDİYOR''

21 Şubat 2007, Çarşamba | 14:14

Türkiye Kamu-Sen Edirne İl Temsilcisi Memduh Örüş yaptığı yazılı açıklamada Vergi haftasının geleneksel olarak her yıl kutlandığını söyledi.

Maliye Bakanlığının tüm uygulamalarında olduğu gibi 18.Sİ kullanan Vergi haftasında da tutarsızlığına devam ettiğini belirten Örüş yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi, "Son 2 yıldır Vergi haftası kutlamalarının farklı farklı tarihlerde kutlanılması, Bakanlığın ne yaptığın bilmez bir durumda olduğunu açıkça göstermektedir.

Ayrıca, Vergi politikalarında geçmişi arattıracak, havanda su dövmeye benzer sözde reformlarla vakit geçirildiği de aşikardır. Maliye Bakanlığı, Vergi kaçağını önleyici tedbirler geliştirmeyip, kazançtan vergi almak yerine dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızdan dolaylı vergiler almaktadır. Bu nedenle de, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın geçim koşulları gün geçtikçe ağırlaşmaktadır. Ön çalışması ve uygulanabilirliği olmayan, şekil değişikliğinden ibaret, reform adı altındaki içi boş yapılanmalarla adeta yaşanan sorunların çözümünden kaçmaktadır.

Maliye politikalarının zafiyete uğratılmadan hayata geçirilmesinde sorumlu olan Maliye Bakanlığının, bünyesindeki birimlerini birbirinden ayırması, ekonominin yönetilebilirliği açısından bir hezeyandır.

Her şeye rağmen yinede; Vergi Politikalarını ve personelin özlük haklarını düzenleyen mevcut yönetimin yanlış ve bir o kadar da tehlikeli uygulamalarından vazgeçeceklerinin umuduyla, başta Maliye çalışanları olmak üzere ilgili bütün kesimlerin "Vergi Haftalarını" kutluyoruz" dedi.