Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

SENDİKAMIZCA AÇILAN DAVA SONUCUNDA MAHKEME, GÖREV ALANINA GİRMEYEN İŞLERDEKİ AKSAKLIKLAR BAKIMINDAN VERİLEN DİSİPLİN CEZASINI İPTAL ETTİ


[ 20 Ekim 2017, Cuma – 15:29 ]

Sinop İli, Emniyet Müdürlüğü’nde “teknisyen yardımcısı” olarak görev yapan Üyemizin, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 5/A-6’ıncı maddesi gereğince “3 günlük aylık kesimi” cezası ile cezalandırılmasına dair 07.04.2016 tarih ve 260 sayılı idari işlemin iptali için tarafımızca dava açılmıştır. TÜRK BÜRO-SEN olarak, Samsun 1. İdare Mahkemesi nezdinde açtığımız dava sonucunda hukuka ve hakkaniyete aykırı dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.
 
Samsun 1. İdare Mahkemesi’nin 20.04.2017 tarih, 2016/1152 E. ve 2017/798 K. sayılı kararında; Sinop Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü bünyesinde “teknisyen yardımcısı” kadrosunda “GARSON” olarak görev yapmakta olan Üyemizin, “temizlik işleri ile ilgili görevlerini yapmamak ve gerekli titizlik ve hassasiyeti göstermemek” suretiyle görevi savsakladığı, kayıtısızlık gösterdiği gerekeçesi ile hakkında davalı idarece dava konusu disiplin cezasının tecziye edildiği; ancak Üyemizin görevlendirmesinin garson-restaurant-genel temizlik olduğu, yapılan denetim sonucu düzenlenen rapor dikkate alındığında ise tespit edilen hususların “mutfak ve mutfak malzemelerinde gerekli özenin gösterilmediği, gıdaların son kullanma tarihleri ve muhafazası bakımından sorunlar bulunduğu vb.” olduğu ifade edilmiştir. Bu bağlamda; Üyemizin “teknisyen yardımcısı” olarak görev tanımının garson-restaurant-genel temizlik olduğu ve görev alanına giren işlerde bir aksaklık bulunmadığı; mutfak ve mutfak gereçlerinin bakımının Üyemizin görev alanında olmadığı, mutfak ve depolarla ilgili kendisine herhangi bir görev ya da sorumluluğun verilmediği anlaşıldığından dava konusu disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı kanaati ile dava konusu işlemin İPTALİNE karar verilmiştir.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |