Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Elektronik Dergi
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Tanıtım
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
 Haberiniz Olsun
Afişlerimiz
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

SENDİKAMIZCA AÇILAN DAVA SONUCUNDA MAHKEME, ASLİ GÖREV DIŞINDAKİ GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYİ İPTAL ETTİ


[ 02 Ekim 2017, Pazartesi – 14:37 ]

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü’nde “teknisyen yardımcısı” olarak görev yapan Üyemiz, davalı tarafça Emniyet Müdürlüğü’ne ait malzemelerin taşınması için “geçici olarak görevlendirilmesinin” ardından asli görevi dışında bulunan bu “görevlendirmenin” sonlandırılması yönünde istemde bulunmuştur. Fakat bu istemi idarenin 25.05.2015 tarih ve 7465 sayılı işlemi ile reddedilmiştir.  Bu haksız ve hukuka aykırı idari işlemin iptali ve Üyemizin asli görevi dışında görevlendirilmemesi amacıyla TÜRK BÜRO-SEN olarak, tarafımızca Antalya 2. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır. Antalya 2. İdare Mahkemesi her ne kadar davamızı reddetmişse de itiraz üzerine davamızın görüldüğü, yüksek mahkeme Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, usul ve yasaya aykırı Yerel Mahkeme kararının bozulması ile birlikte dava konusu işlemin iptaline hükmetmiştir.
 
Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nin 11.07.2017 tarih, 2016/791 E. ve 2017/2852 K. sayılı kararında; Devlet Personel Başkanlığı’nın Teknisyen Yardımcısının Görev, Yetki Ve Sorumluklarına dair mütaalasına da yer verilerek, 657 sayılı Yasanın 36. Maddesinde Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan memurların görevleri genel itibariyle sayılmakta ise de yardımcı hizmetler sınıfında “hizmetli” kadrosunun da bulunduğu ve hizmet yerlerini temizleme işinin hizmetli kadrosunda bulunan personelin görevi olduğu ifade edilmiştir. Bu bağlamda; Üyemizin “teknisyen yardımcısı” olarak atamasının yapıldığı dikkate alınarak, kendisine öğrenim durumu ve atamasına esas branşına uygun görevler verilmesi gerekirken istihdam edildiği görevlerin gerektirdiği hizmetler ile ilgisi olmayan emniyet müdürlüğüne ait malzemelerin taşınması görevi verilmesi işleminde hizmet gerekleri açısından hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile dava konusu işlemin İPTALİNE karar verilmiştir.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
Bilgi
 Haber Arşivi
 Sunumlar
 Köşeli Yazılar
 Anlaşmalar / Kampanyalar
Genel Başkan'dan
TÜRKİYE KAMU-SEN DİYOR Kİ: *
Görseller (Videolar)
Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş’un 17 Ocak 2018 tarihinde Kon TV’de katıldığı program
Görüntüyü İndir
Genel Başkanımız Sn. Fahrettin YOKUŞ'un 29.12.2017 tarihinde Kanal B'de katıldığı Program
Görüntüyü İndir
Genel Başkanımız Sn. Fahrettin YOKUŞ'un 20.12.2017 tarihinde Kanal B'de katıldığı program
Görüntüyü İndir
Tüm Videoları Göster »

Yayınlarımız
İlanlar
 Genel Kurul İlanları
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Genel Merkez Logo
Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Şube Genel Kurulları İçin Görsel
2017 Yılı Şube Genel Kurulları için
Genel Merkez Tarafından Hazırlanan
Sesli ve Görüntülü Materyali
İndirmek İçin Tıklayınız

Tahmini İndirme Süresi 40 DK.


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |