Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

MALİYE BAKANLIĞI’NDA 2018-2019 YILLARI TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ


[ 05 Ağustos 2017, Cumartesi – 10:00 ]

Sendikamız Türk Büro-Sen’in, Konfederasyonumuz Türkiye Kamu-Sen aracılığıyla Toplu Görüşme Masasına sunmuş olduğu 2018-2019 yılları için Maliye Bakanlığı’ndaki talepleri aşağıdaki gibidir.
 
MALİYE BAKANLIĞI
 
*Mali Haklar, Zam, Tazminat, İzin ve Sosyal Haklar İle İlgili Genel Taleplerimize İlaveten; 

·         657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. Maddesinde yapılacak düzenlemeyle Maliye çalışanları için Maliye Hizmetler Sınıfının oluşturulması.

·         Defterdarlık uzmanlığı için kadro sayısı arttırılarak kurum çalışanlarına özel sınav açılması, sınavın sürekli hale getirilmesi.

·         Maliye Bakanlığına bağlı birimlerde açılacak görevde yükselme ve özel sınavlara tüm personelin birim farkı gözetilmeksizin katılabilmesinin sağlanması.

·         Aynı işyerinde aynı işi yapan çalışanlar arasındaki ücret adaletsizliğinin giderilmesi.

·         Kamudaki uzmanların özlük haklarının eşitlenmesi konusunda yapılan düzenlemeye, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm defterdarlık uzmanlarının dâhil edilerek merkez taşra ayrımına son verilmesi.

·         Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının tüm birimlerinde çalışan personele (personel, milli emlak, muhasebat, muhakemat,  bümko, imid, masak, vergi denetim kurulu) belirlenecek kriterler çerçevesinde defterdarlık uzman ve uzman yardımcılığı kadrosunun verilmesi.

·         Bakanlık bünyesinde personel sayısının yetersizliği nedeniyle merkez ve taşrada genel idari hizmetler sınıfının görevini yerine getiren engelli ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personelin ( teknisyen yardımcısı, aşçı, bekçi, kaloriferci vb. ) belirlenecek kriterler çerçevesinde memuriyet kadrolarına atanması.

·         Engelli, teknisyen yardımcısı, yardımcı hizmetliler sınıfı ve diğer personel için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının açılması.

·         Personelin yer değiştirmeye ilişkin atama taleplerine kıstas getirilerek boş kadroların bulunduğu birimlerin ve illerin internet ortamından duyurulması.

·         Çalışanlara ( Şef, V.H.K.İ, şoför, yardımcı hizmetli, güvenlik görevlisi, veznedar, müdür, müdür yardımcısı, şube müdürü, vb. ) ödenen tazminat oranlarının diğer kurumlarda aynı unvanlarda çalışanlara ödenen tazminat oranlarına yükseltilmesi ile iş güçlüğü, iş riski ve mali sorumluluk tazminat oranlarının artırılması.

·         Vekâlet ücretleri ile ilgili mağduriyetin giderilmesi.

·         666 Sayılı KHK gereğince 31.12.2012 tarihinde kaldırılan fazla çalışma uygulamasına devam edilmesi ve fazla çalışma ücretinin 4/A, 4/B, 4/C ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanlara eşit oran ve miktar üzerinden verilmesi, fazla çalışma ücretinden birim ayrımı yapılmadan tüm çalışan personelin faydalandırılması.

·         Muhasebe yetkililiği eğitimine çalışanların tamamının gidebilmesi yönünde düzenleme yapılması.

·         Mesleki eğitim kursuna katılan personele sınavsız Muhasebe Yetkilisi Sertifikasının verilmesi veya sınava girişteki yaş şartının kaldırılması.
 


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |