Geri

MALİYE BAKANLIĞI’NDA 2018-2019 YILLARI TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ

05 Ağustos 2017, Cumartesi | 10:00
Sendikamız Türk Büro-Sen’in, Konfederasyonumuz Türkiye Kamu-Sen aracılığıyla Toplu Görüşme Masasına sunmuş olduğu 2018-2019 yılları için Maliye Bakanlığı’ndaki talepleri aşağıdaki gibidir.
 
MALİYE BAKANLIĞI
 
*Mali Haklar, Zam, Tazminat, İzin ve Sosyal Haklar İle İlgili Genel Taleplerimize İlaveten; 

·         657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. Maddesinde yapılacak düzenlemeyle Maliye çalışanları için Maliye Hizmetler Sınıfının oluşturulması.

·         Defterdarlık uzmanlığı için kadro sayısı arttırılarak kurum çalışanlarına özel sınav açılması, sınavın sürekli hale getirilmesi.

·         Maliye Bakanlığına bağlı birimlerde açılacak görevde yükselme ve özel sınavlara tüm personelin birim farkı gözetilmeksizin katılabilmesinin sağlanması.

·         Aynı işyerinde aynı işi yapan çalışanlar arasındaki ücret adaletsizliğinin giderilmesi.

·         Kamudaki uzmanların özlük haklarının eşitlenmesi konusunda yapılan düzenlemeye, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm defterdarlık uzmanlarının dâhil edilerek merkez taşra ayrımına son verilmesi.

·         Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının tüm birimlerinde çalışan personele (personel, milli emlak, muhasebat, muhakemat,  bümko, imid, masak, vergi denetim kurulu) belirlenecek kriterler çerçevesinde defterdarlık uzman ve uzman yardımcılığı kadrosunun verilmesi.

·         Bakanlık bünyesinde personel sayısının yetersizliği nedeniyle merkez ve taşrada genel idari hizmetler sınıfının görevini yerine getiren engelli ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personelin ( teknisyen yardımcısı, aşçı, bekçi, kaloriferci vb. ) belirlenecek kriterler çerçevesinde memuriyet kadrolarına atanması.

·         Engelli, teknisyen yardımcısı, yardımcı hizmetliler sınıfı ve diğer personel için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının açılması.

·         Personelin yer değiştirmeye ilişkin atama taleplerine kıstas getirilerek boş kadroların bulunduğu birimlerin ve illerin internet ortamından duyurulması.

·         Çalışanlara ( Şef, V.H.K.İ, şoför, yardımcı hizmetli, güvenlik görevlisi, veznedar, müdür, müdür yardımcısı, şube müdürü, vb. ) ödenen tazminat oranlarının diğer kurumlarda aynı unvanlarda çalışanlara ödenen tazminat oranlarına yükseltilmesi ile iş güçlüğü, iş riski ve mali sorumluluk tazminat oranlarının artırılması.

·         Vekâlet ücretleri ile ilgili mağduriyetin giderilmesi.

·         666 Sayılı KHK gereğince 31.12.2012 tarihinde kaldırılan fazla çalışma uygulamasına devam edilmesi ve fazla çalışma ücretinin 4/A, 4/B, 4/C ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanlara eşit oran ve miktar üzerinden verilmesi, fazla çalışma ücretinden birim ayrımı yapılmadan tüm çalışan personelin faydalandırılması.

·         Muhasebe yetkililiği eğitimine çalışanların tamamının gidebilmesi yönünde düzenleme yapılması.

·         Mesleki eğitim kursuna katılan personele sınavsız Muhasebe Yetkilisi Sertifikasının verilmesi veya sınava girişteki yaş şartının kaldırılması.
 Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1