Geri

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDA 2018-2019 YILLARI TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ

04 Ağustos 2017, Cuma | 09:53
Sendikamız Türk Büro-Sen’in, Konfederasyonumuz Türkiye Kamu-Sen aracılığıyla Toplu Görüşme Masasına sunmuş olduğu 2018-2019 yılları için Gelir İdaresi Başkanlığı’ndaki talepleri aşağıdaki gibidir.
 
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
 
*Mali Haklar, Zam, Tazminat, İzin ve Sosyal Haklar İle İlgili Genel Taleplerimize İlaveten;
 
·         657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. Maddesinde yapılacak düzenlemeyle Maliye çalışanları için Maliye Hizmetler Sınıfının oluşturulması.

·         Gelir uzmanlığı sınavlarına müracaatta, mevcut personel için aranan KPSS şartı ve uzmanlık sınavlarına girişlerdeki sınırlamaların kaldırılarak sürekli hale getirilmesi.

·         Tüm çalışanlara gelir uzman yardımcılığı kadrosunun verilmesi.

·         Kamudaki uzmanların özlük haklarının eşitlenmesi konusunda yapılan düzenlemeye gelir uzmanlarının da dâhil edilerek merkez taşra ayrımına son verilmesi.

·         Personelin yer değiştirmeye ilişkin atama taleplerine kıstas getirilerek boş kadroların bulunduğu birimlerin ve illerin internet ortamından duyurulması.

·         Denetim, yoklama, icra ve tahsildarlık görevlerini ifa eden personelin ulaşım, yemek ve güvenliklerine ilişkin aksaklıkların giderilmesi.

·         Aynı iş yerinde aynı işi yapan çalışanlar arasındaki ücret adaletsizliğinin giderilmesi.

·         Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı çalışanlarına servis hizmeti verilmesi, hizmet verilmeyen yerlerde bedelinin ödenmesi.

·         Görevleri gereği gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması işleri ile fiilen uğraşan personelin mali sorumluluk zammı oranlarının artırılması.

·         Gelir Uzmanlarına ve Müdür Yardımcılarına, belirlenecek kriterlere göre vergi incelemesi ve denetim yetkisi verilmesi.

·         666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeden faydalanamayan personelin özlük haklarının iyileştirilmesi.

·         Vergi Haftasında çalışanlara ikramiye ödenmesi.

·         666 Sayılı KHK gereğince 31.12.2012 tarihinde sona eren fazla çalışma uygulamasına devam edilmesi ve fazla çalışma ücretinin 4/A, 4/B, 4/C ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanlara eşit oran ve miktar üzerinden verilmesi.

·         Gelir Uzmanı, Devlet Gelir Uzmanı ve Vergi Müfettişi kadrolarına tüm çalışanların, belirlenecek kriterler çerçevesinde atanabilmesi yönünde gerekli düzenlemenin yapılması.
 Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1