Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDEKİ GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERDE GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDENMESİ GEREKTİĞİNE DAİR MAHKEME KARARI


[ 11 Temmuz 2017, Salı – 11:42 ]

Gelir İdaresi Başkanlığı Adana Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Koordinasyon Müdürlüğünde Gelir Uzmanı olarak görev yapan davacının, Adana-Ceyhan Sirkeli Otoban Gişelerinde geçici olarak görevlendirilmesi nedeniyle kendisine geçici görev yolluğu ödenmesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun, davalı idarece 18.05.2016 tarih ve 1614 sayılı idari işlemi ile reddedilmesi üzerine bu idari işlemin iptali ve ödenmeyen parasal haklarının yasal  faiziyle birlikte tarafına ödenmesi istemi ile Adana 3. İdare Mahkemesinde dava açmıştır.
 
Adana 3. İdare Mahkemesinin 31.03.2017 tarih, 2016/696 E. ve 2017/420 K. sayılı kararında; davacının asıl görev yerinin Seyhan ilçesinde bulunduğu ve davalı idarece geçici olarak görevlendirildiği Ceyhan ilçesinin, asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları dışında olması ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz etmemesi nedeniyle anılan yerin memuriyet mahalli olarak kabulünün mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmış; 6245 sayılı Harcırah Yasasının 3. Maddesinin (g) bendi ile 42. ve 14. Maddeleri de dikkate alınarak memuriyet mahalli dışında bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten görevlendirilenlere geçici görev yolluğu verilmesi gerekirken davacının bu yöndeki isteminin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından iptaline ve mahrum kalınan parasal hakların dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.
 
 Mahkeme kararını görmek için tıklayınız


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |