Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’NDAN TALEPLERİMİZE YANIT GELDİ


[ 13 Haziran 2017, Salı – 14:44 ]

Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, 16.01.2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel’i ziyaret etmiş, ziyarette çalışanların sorunları ve çözüm yollarını ileterek konuyla ilgili geniş bir rapor sunmuştu.
 
Sendikamız tarafından sunulan Raporda;

1- Gümrük Uzmanlığına Geçiş: Belirlenecek kriterlere göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeline kurum içinden Gümrük Uzmanlığına geçiş imkanı sağlanması (diğer bakanlıklar geçiş imkanı sağlandı) ile Bilgi İşlem Dairesi’nde çalışan personelin de Bilişim Uzmanı olarak atanması. Bakanlığımızda mühendislik okullarını bitirenlerinde ilgili ünvanlarına atanmasının yapılması.
 
2-Gümrük Kanununa göre tahsil edilen idari para cezalarından, muayene ve tahlilden önce veya sonra cezayı gerektiren durumun ortaya çıkarılmasını sağlayan gümrük personeline belli bir oranda ödeme yapılması hususunda 4458 sayılı Kanunun 233 Maddesinde gerekli düzenlemenin yapılması.
 
3-Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği yürürlükte olduğu süre içerisinde kıyafetlerin beden, kalite ve mevsim şartlarına uygunluğu konusunda azami özenin gösterilmesi ve ayrıca kıyafetlerle alakalı şartnamesinin hazırlanmasında ihalede gözlemci olarak Bakanlık genelinde yetkili sendikadan bir temsilcinin bulundurulması.
 
4-Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavına (Yardımcı Hizmetliler sınıfındaki personel için) lise mezunlarının da dahil edilmesi yönünde düzenleme yapılması (Maliye Bakanlığı geçiş süreci olarak yapmıştır)
 
5-Gümrük çalışanlarına mülga 1615 Sayılı Gümrük Kanununda olduğu gibi tekrar gümrük müşavirlik karnelerinin verilmesinin sağlanması.
 
6-Gümrük Muhafaza Amir ve Memurlarının fiili hizmet zammından yararlanmasının sağlanması bakımından “31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, 40. maddesine söz konusu personelin ilave edilmesi.” Ayrıca muhafaza memurlarının emeklilik yaş sınırlarına gelmelerine müteakip çalışmayı talep etmeleri halinde olumlu bakılması.
 
7- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı TASİŞ Müdürlüklerinde çalışan personel maaşını döner sermayeden almaktadır. Çalışan personelin maaşını hazineden alınması için gerekli çalışmanın yapılması ve döner sermayeden edilecek ekonomik değerinde Bakanlık ve personelinin  ihtiyacında kullanılmasının sağlanması. (Bölge Müdürlüklerinde çalışanların servis problemlerinin çözülmesi gibi)
 
8- Muhafaza Genel Müdürlüğünde Komuta Kontrol Merkezinde, Alo 136 da çalışanlar dahil olmak üzere TASİŞ Parakende satış mağazalarında çalışan memurlarının cumartesi günü çalışmaları halinde ayrıca mesai ödenmesi ve ulaşım (servis) sorunun çözülmesi.
 
9- Fiziki Şiddete Maruz Kalma ve Darp Sorunu: Özellikle Kara Hudut kapılarında görev yapan personele karşı yönelik fiziki şiddete maruz kalma ve güvenlik sorununa gerekli tedbirlerin alınması.
 
10-Çalışanlara ödenen ek ödeme mükellef mesaisi vb. Tüm ücretlerin emekli keseneğine tabi tutulması, kamu görevlilerine ödenecek emekli ikramiyesinin hesaplanmasında esas alınması ile taşra personeline ödenen fazla çalışma ücretinden 666 S.K.H.K. ile getirilen ek ödeme tutarına kadar olan kısmının gelir vergisine dahil edilmemesi geriye kalan kısmın gelir vergisine tabi tutulması (taşra personeli tamamı mesai adı altında ücret aldığından vergi dilimine nisan ayı itibarıyla girmektedir.)
 
11- Açığa alınan personelimizin soruşturmalarının adaletli bir şekilde yapılarak bir an önce mağduriyetlerinin giderilerek göreve başlamalarının sağlanması.
 
12-Taşra teşkilatlarında doktor hizmeti olmayan Bölge Müdürlüklerinde sürekli olarak doktor hizmetinin sağlanması sağlanamaması durumunda ise hizmet alımına gidilerek hemşire veya sağlık personelinin sürekli olarak çalışmasının sağlanması.
 
 
13- 22/10/2016 günlü Resmi Gazetede yayımlanan ve 2016/9380 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenen “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereğince, 6 ay içerisinde Bakanlığımızca da yeniden düzenlenmesi gereken “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nde, Merkez Şube Müdürü unvanına yükselebilmek için Şef unvanında geçmesi gereken sürenin yeniden düzenlenerek 6 yıldan 2 ya da 3 yıla düşürülmesi
 
14- Merkez Şube Müdürlüğü Kadrosuna atanabilmek için, merkez kadrolarında Kısım Amiri olarak 3 yıl hizmet yapmış olanlarında değerlendirilmesi ve Görevde Yükselme  ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğin’de  Taşrada  Unvan  değişikliği için  imtihana girecek personelin hizmet sürelerinin de makul seviyeye çekilmesinin sağlanması.
 
15- Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısında çalışan personelin sorunlarının ivedilikle çözülmesi

Taleplerimiz yer almakta idi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taleplerimize yazılı olarak cevap vermiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gelen cevabı görmek için tıklayınız.
 


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |