Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

MAHKEME, MEVZUATTAKİ ŞARTLAR TAŞINMADAN YAPILAN VEKALET GÖREVİ İÇİN ÖDENEN PARASAL HAKLARIN İADESİ İŞLEMİNİ İPTAL ETTİ


[ 01 Haziran 2017, Perşembe – 10:47 ]

2014-2015 yılları için mevzuatındaki şartları taşımadığı halde Eldivan İlçesi, Malmüdürlüğü kadrosuna vekalet eden davacıya, vekalet görevi dolayısıyla haksız olarak ödendiği ileri sürülen 12.138,73 TL vekalet ücreti, zam ve tazminat farklarının davacı tarafından iadesine dair 22.01.2016 tarih ve 604 sayılı idari işlemin  iptali istemi ile tarafımızca Kastamonu İdare Mahkemesinde dava açılmıştır.
 
Kastamonu İdare Mahkemesinin 30.12.2016 tarih, 2016/328 E. ve 2016/2164 K. sayılı kararında; Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 tarih, 1968/68 E. ve 1973/14 K. sayılı, idarenin yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde süre aranmaksızın kanunsuz terfi veya intibaka dayanarak ödediği meblağı geri alabileceği aksi halde hatalı ödemelerin geri istenilmesinin ancak ödemenin yapıldığı tarihten itibaren dava açma süresi içerisinde mümkün olabileceği yönündeki kararı ile Anayasanın 18. Maddesinde yer alan “Angarya Yasağı” ve emsal yargı kararları birlikte değerlendirilmiştir. Mahkeme, somut vakıada davacının hilesi, gerçek dışı beyanının ve açık hata halinin bulunmadığını sabit görerek; davacıya en son ödemelerin yapıldığı 17 Kasım 2015 tarihinden itibaren dava açma süresi içerisinde iade talebinde de bulunmayan davalı idarenin hukuka aykırı dava konusu işleminin iptali ile dava açma tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte geri alınan 12.138,73 TL’nin davacıya ödenmesine karar  vermiştir.
 
 Mahkeme kararını görmek için tıklayınız


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |