Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Elektronik Dergi
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Tanıtım
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
 Haberiniz Olsun
Afişlerimiz
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

MAHKEME, İDARENİN ROTASYONU GEREKÇE GÖSTEREREK SENDİKA İŞYERİ TEMSİLCİSİNİN YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ UYGUN GÖRMEDİ


[ 16 Mayıs 2017, Salı – 13:42 ]

Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğünde tahsildar kadrosunda görev yapan müvekkilin, davalı idarenin 06.08.2010 tarih ve 8165 sayılı dava konusu idari işlemi ile Muhammet Karagüzel Vergi Dairesi Müdürlüğüne ataması yapılmıştır. Müvekkilin sendika işyeri temsilcisi olduğu, bu sebeple atamasının yapılamayacağı, atama, işleminin sebep ve maksat unsurları yönünden hukuka aykırı olduğu, idarenin takdir yetkisini kamu yararı amacıyla kullanmadığı gerekçeleriyle 06.08.2010 tarih ve 8165 sayılı dava konusu idari işlemin iptali için tarafımızca dava açılmıştı.
 
Ankara 15. İdare Mahkemesi 27.10.2016 tarihli kararında Danıştay 5. Daire Başkanlığının 23.05.2014 tarih, 2011/5165 E. ve 2014/4464 K. sayılı bozma kararına uyarak dava dosyasını yeniden incelenmiş, Kamu hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için personelin hizmetine ihtiyaç duyulan yere görevlendirilmesi idarelerin takdir yetkisi dâhilinde olduğuna, ancak personelin seçimi sırasında, mevzuat hükümleriyle personele tanınmış bir ayrıcalık ya da hak varsa bunların idare tarafından dikkate alınmasın gerektiğini ve Sendika işyeri temsilcisi olan müvekkilin, haklı bir sebep olmadıkça başka bir yere görevlendirilmesi, sendikal faaliyet yürütememesi ve 4688 sayılı Kanun’un 18. Maddesiyle tanınan hakkın ortadan kaldırılması sonucunu doğurduğundan ve ayrıca davalı idarece ileri sürülen nedenler arasında müvekkilin naklen atanmasını gerektirebilecek bir nitelik taşımadığından, hukuken geçerli bir neden bulunmaksızın tesis edilen atama işleminde hukuka uyarlık görülmeyip, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
 

 


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
Bilgi
 Haber Arşivi
 Sunumlar
 Köşeli Yazılar
 Anlaşmalar / Kampanyalar
Genel Başkan'dan
TÜRKİYE KAMU-SEN DİYOR Kİ: *
Görseller (Videolar)
Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş’un 17 Ocak 2018 tarihinde Kon TV’de katıldığı program
Görüntüyü İndir
Genel Başkanımız Sn. Fahrettin YOKUŞ'un 29.12.2017 tarihinde Kanal B'de katıldığı Program
Görüntüyü İndir
Genel Başkanımız Sn. Fahrettin YOKUŞ'un 20.12.2017 tarihinde Kanal B'de katıldığı program
Görüntüyü İndir
Tüm Videoları Göster »

Yayınlarımız
İlanlar
 Genel Kurul İlanları
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Genel Merkez Logo
Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Şube Genel Kurulları İçin Görsel
2017 Yılı Şube Genel Kurulları için
Genel Merkez Tarafından Hazırlanan
Sesli ve Görüntülü Materyali
İndirmek İçin Tıklayınız

Tahmini İndirme Süresi 40 DK.


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |