Geri

VERGİ AFLARI, ADALETİ ZAYIFLATIYOR

10 Mayıs 2017, Çarşamba | 08:42
TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL TEŞKİLATLANDIRMA SEKRETERİ VE TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI FAHRETTİN YOKUŞ’UN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI

Son yıllarda ülkemizde, ortalama 1,5 yılda bir Vergi Affı ya da Yeniden Yapılandırma adı altında düzenlemeler yapılıyor. Türkiye’de var olan vergi adaletsizliğini, aflar daha da artırıyor. Toplumda, adalet duygusunu zayıflatıyor.

Hükümet, her vergi affı uygulamasıyla dürüst ve sorumluluk sahibi mükellefleri cezalandırıyor. Haksız rekabete sebep oluyor. Vergi uygulamalarında verginin tabana yayılması ve kayıp kaçağın önlenmesi gibi temel sorunların ortadan kaldırılması için reform çalışması yapmaktan imtina edinen Hükümet; en kolay yol olarak sürekli Vergi Affı ya da Yeniden Yapılandırma düzenlemeleriyle vergi gelirlerini artırmaya çalışıyor.

Türkiye’nin vergi gerçekleriyle ilgili temel sorunu; yüksek vergi oranları ve kayıt dışı istihdamdır. Bu temel iki sorunun çözülmemesi halinde Türkiye’nin ekonomik istikrara ulaşması mümkün değildir.

TÜRKİYE’NİN ZAMAN KAYBETMEDEN BİR “VERGİ REFORMU”NA İHTİYACI VARDIR

Ülkemizde uygulanan mali politikaların uzun yıllar sürdürülebilme imkanı kalmamıştır. Vergi kayıp-kaçaklarının ötesinde, Dolaylı Vergiler ile Dolaysız Vergiler arasındaki fark, vergi sisteminin iflasını gösteren en önemli verilerin başında gelmektedir.

Gelir Vergisi oranlarının oldukça yüksek olduğu ülkemizde, Hükümet kaynağından yeterince vergi alamazken, bunun yerine daha kolay bir yol olan dolaylı vergileri artırarak, başta dar ve sabit gelirliler olmak üzere; vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğunu cezalandırmaktadır.

Bugün itibariyle Dolaylı Vergiler, Gelir Vergisinin iki katından fazladır. Dolaysız Vergilerin tüm vergi gelirleri içindeki payı %30 iken, Dolaylı Vergilerin oranı ise %70’tir.

Diğer yandan Maliye Bakanlığı’nın vergilerini düzenli ödeyen vergi mükelleflerine yönelik 2017 yılı için %5 oranında vergi indirimi teşviki doğru bir adımdır. Sorumluluklarını yerine getiren mükelleflerin ödüllendirilmesinin sürekli hale getirilmesi, Vergi Affı ya da Yeniden Yapılandırmalara son verilmesi gerekmektedir.

MEMURLAR YÜKSEK GELİR VERGİLERİ NEDENİYLE HER YIL ÜCRET KAYBINA UĞRUYOR

Bilindiği gibi Kamu Görevlileri de vergilerini düzenli ödeyen mükelleflerdir.

Gelir Vergisi oranlarının yüksekliği nedeniyle, Devlet Memurlarına her yıl enflasyon kadar yapılan artışlarla, vergi dilimlerinin yüksekliği neticesinde memurlar enflasyon altında ücret almakta, her yıl gelir düzeyleri düşmektedir.

Kamu çalışanlarının %90’nından fazlası yıl içinde bir üst Gelir Vergisi diliminde, Gelir Vergisi ödemek zorunda kalmaktadır. Bu nedenle mutlaka memurların Gelir Vergisi oranları düşürülmeli ya da enflasyon oranının altına düşen gelirleri Hükümet telafi etmelidir.

Vergide adalet yoksa o ülkede huzurdan bahsetmek mümkün değildir. Vergi afları da Adaleti zayıflatan en önemli unsurlardan birisidir. Hükümet başta Vergi olmak üzere tüm af uygulamalarına son vermelidir.

Türkiye Kamu-Sen olarak, Vergi adaletsizliği son bulana, memurlar insan onuruna yakışır ücretler alana kadar mücadelemizin devam edeceğini kamuoyuna saygı ile duyururuz.Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1