Geri

SENDİKAMIZ ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANLARININ YÜKSELTİLEREK EŞİTLENMESİ İÇİN DAVA AÇMIŞTIR

08 Şubat 2017, Çarşamba | 08:06
Bilindiği üzere 05.05.2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının Ekli cetvellerinde özel hizmet tazminatları aynı unvanlı kamu görevlileri için farklı oranlarda belirlenmiştir. 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 666 sayılı KHK ile birlikte aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personeller arasında ücret dengesi sağlanmaya çalışılmıştır.
 
Maliye Bakanlığı personeli ile diğer kamu kurumlarında aynı unvanda çalışan (Şube Müdürü, Müdür, Şef, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför ve Yardımcı Hizmetler) personellerin özel hizmet tazminatı oranlarında farklılıkların bulunması ve bu durumun 666 sayılı KHK’nın eşit unvana eşit ücret düzenlemesine aykırı olması sebebiyle özel hizmet tazminatı oranlarının yükseltilerek eşitlenmesi hususunda gereğinin yapılması için sendikamız tarafından Maliye Bakanlığına yazı yazmış olup, Maliye Bakanlığı tarafından cevap verilmeyerek talebimiz zımnen reddedilmiştir. Maliye Bakanlığının özel hizmet tazminatı oranlarının yükseltilerek eşitlenmesi hususundaki talebimizin zımnen reddine ilişkin işleminin iptali istemiyle, sendikamız tarafından 13.06.2016 tarihinde idare mahkemesinde iptal davası açılmıştır. Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1