Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

SENDİKALARIN DAVA AÇMA EHLİYETİ KONUSUNDA EMSAL KARAR


[ 03 Ocak 2017, Salı – 14:24 ]

   Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-9. Maddesi kapsamında kurum çalışanlarına ödenen ek ödemelerden yararlandırılması için yaptığımız başvurunun zımnen reddine ilişkin 07.01.2015 tarihli ve 15 sayılı işlemin iptali talebiyle tarafımızca dava açılmıştı. Dava dilekçemizi inceleyen Ankara 1. İdare Mahkemesi 02.04.2015 tarih, 2015/601 E. Ve 2015/674 K. Sayılı ilamı ile söz konusu idari işlemin iptaline ilişkin talebimizi sendikanın dava açma ehliyeti olmadığı gerekçesi ile reddetmişti.

Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 02.04.2015 tarih, 2015/601 E. Ve 2015/674 K. sayı ile davanın ehliyet yönünden reddi kararını temyiz etmemiz üzerine Danıştay 12. Daire 22.03.2016 tarih, 2015/3065 E. Ve 2016/1556 K. Sayılı kararıyla sendika tarafından açılan davanın 4688 sayılı yasada yer verilen ortak hak ve menfaat izlenmesi ifadesi değerlendirilmesi gerekmekte olup, ayrıca bu şekilde açılmış bir davanın görülmesinin usul ekonomisine uygun olduğu dolayısıyla sendikanın dava açma ehliyetinin bulunduğu sonucuna varıldığından davanın ehliyet yönünden reddi yolundaki kararda hukuka uyarlık görülmeyip, temyiz istemimizin kabulüne karar vermiştir.

Danıştay kararını görmek için tıklayınız
 
 


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |