Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

MALİYE ÇALIŞANLARI DA “YENİDEN YAPILANMA” BEKLİYOR


[ 30 Kasım 2016, Çarşamba – 08:30 ]

TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL TEŞKİLATLANDIRMA SEKRETERİ VE TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI FAHRETTİN YOKUŞ’UN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI

Bilindiği üzere, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” yasalaştı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırmadan yararlanmak için 8 milyon 527 bin 452 başvuru dilekçesi alındığını belirtti. Bakan Ağbal, Yeniden Yapılandırma kapsamında, “77,6 milyar lira” alacağın yeniden yapılandırıldığını ayrıca bu başvuruların 4 milyon 382 bin 606'sının internetten, 4 milyon 144 bin 846'sının ise bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapıldığını söyledi.

Devletin gelirlerinin %87’si vergilerden elde edilmektedir. Vergi mükellefi olsun olmasın, tüm vatandaşlarımız her harcamalarında çeşitli adlar altında vergi ödemektedir. Hükümet, bütçe açıklarını vergileri artırarak kapatma yolunu seçmiştir. Bu nedenle de tabiri caizse “uçan kuştan” vergi almaktadır.

Vergide yeniden yapılandırma yoluyla hükümet, hem vergi adaletsizliğini artırmakta, hem de denetim mekanizmasını gerçekleştiremediği için daha büyük adaletsizliğe sebep olmaktadır. Bu tablo, emek ve alın teri sömürüsünden başka bir şey değildir.

MALİYE BAKANLIĞI ÇALIŞANLARI MUTSUZDUR

Bilgi birikimi ve her türlü donanıma sahip olan Maliye Bakanlığı çalışanları bütün olumsuz şartlara rağmen vatandaşa hizmetin en iyisini vermeye çalışmaktadır. Çalışanların birikmiş sorunları çözülmeden vergi sistemi arzu edilen verimliliğe kavuşamaz. Yapılandırma ile; mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan memurlara, yeni bir iş yükü daha bindirilmiştir.

Maliye Bakanlığı personel yetersizliği dolayısı ile her bir çalışan zaten iki kişilik iş yapmak zorundadır. Kurumda boş kadrolara atama yapılmadığı için çalışanların çalışma koşulları oldukça ağır hale gelmiştir. Mesai kavramı unutulmuş, yoğun çalışma temposundan dolayı sosyal yaşantısı olmayan çalışanların, kişisel ve ailevi sorunları gittikçe artmıştır.

Kanunları uygulayan, verginin tahakkuk ve tahsilatını gerçekleştiren yani, devlet bütçesinin her kademesinde katkı sağlayan, bu işin asıl yükünü çeken çalışanların sorunları çözüme kavuşmadığı gibi, gün geçtikçe sorunlar yumak halini almıştır. Çalışanlar mutsuz, motivasyonları yok denecek kadar azalmış ve çalışma barışı bozulmuştur.

MALİYE ÇALIŞANLARI DA YAPILANMA BEKLİYOR

Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda çalışanlar da emek ve alın terlerinin karşılığını istemektedir. Sürekli olarak vergi affı ya da vergide yeniden yapılandırma çalışmaları başlatan Maliye Bakanlığı bürokratları, Maliye çalışanları içinde yeniden yapılanmaya  gidilmeli ve şu sorunları derhal çözüme kavuşturmalıdır;

-Personelin fazla çalışmalarının karşılığı ücret olarak ödenmelidir.

-Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açılmalıdır.

-Devlette devamlılık esastır anlayışı içinde, Uzmanlık Sınavları açılmalıdır.

-Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele servis imkanı verilmeli, servis verilemiyor ise ulaşım ücreti ödenmelidir.

-Gelir ve Gider idareleri arasında uygulama birliği sağlanmalıdır.

-Merkez ve Taşra Uzmanı arasındaki ayrım giderilmelidir.

-Defterdarlık Uzmanlığından Maliye Uzmanlığına sınavla geçiş sağlanmalı ve Bakanlık personelinden uygun şartları taşıyanların Defterdarlık Uzmanlığına atanabilmesi için sınav açılmalıdır.

-Mesleki Eğitim Kursu Giriş Sınavına başvuru için yaş şartı kaldırılmalıdır.

-Asli görevler dışındaki denetleme, inceleme, soruşturma gibi ek görevlendirmeler için ilave ek ücret ödenmelidir.

-657 sayılı DMK’da Mali Hizmetler Sınıfı oluşturulmalıdır. Sözleşmeli istihdama son verilmelidir.

-Aynı iş yerinde aynı işi yapan çalışanlar arasındaki ücret adaletsizliği giderilmelidir.

-Personelin görev tanımları yeniden yapılarak, Personel görevi dışında çalıştırılmamalıdır.

-Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personele ek göster hakkı verilmelidir.

Bizim Maliye çalışanları için istediğimiz “yeniden yapılanma” Vergi Affı değildir. Bizim talebiz adalettir. Bizim istediğimiz emeğimizin karşılığıdır, Gelir ve Gider birimlerinde çalışanlar arasındaki ayrımcılığın ortadan kaldırılmasıdır. Bizim talebimiz diğer kamu kurumlarında çalışan memurlar gibi haklarımızı almaktır.
 
Bir zamanlar herkesin gıpta ile baktığı Maliye çalışanlarının “Maliyeciyim” demekten haz duyduğu, bütün kurumların kendisine örnek almaya çalıştığı Maliye Bakanlığı, ne yazık ki bugün mutsuz insanların oluşturduğu bir kurum haline getirilmiştir. Maliye çalışanları, ekonomik olarak bir çok kurumda aynı unvanda görev yapan memurlardan daha düşük ücret alır hale gelmiştir.

Sözün özü, Maliye çalışanları ayrıcalık istemiyor. Daha önce elinden alınan haklarının iadesini istiyor. Emsal kurumlarda memurların aldığı ücreti istiyor. Kurumda yaşanan ayrımcılıkların son bulmasını istiyor.

Türk Büro-Sen olarak, Yeniden yapılan talebimizin özü; adalettir, alın teridir… Maliye çalışanlarının gasp edilen haklarının iadesidir. Mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yapan Maliye Bakanlığı çalışanlarının haklarının korunup geliştirilmesi için mücadelemizin devam edeceğini kamuoyuna saygı ile duyururuz.


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |