Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

MAHKEME DAVALI İDARENİN BİLGİLENDİRME İŞLEMİNİ YAPMADIĞINDAN BAHİSLE İŞLEMİN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU


[ 10 Ağustos 2016, Çarşamba – 13:46 ]

Davalı idarenin 05.04.2014 tarihinde yapmış olduğu sınavda başarılı olan ve 20.04.2015 tarihinde yedek sırada olan adayların elektronik ortamda tercih yapmalarına dair duyuru kapsamda, izinli olması sebebiyle ilgili birimi tarafından tercih yapması konusunda bilgilendirilmemesi nedeniyle oluşan mağduriyetinin düzeltilmesi hususunda 19.06.2015 tarihinde davalı idareye yapmış olduğu başvurusunun zımnen reddine dair işlemin iptali istemiyle tarafımızca dava açılmıştır.

Dava dosyasını inceleyen Ankara 6. İdare Mahkemesi 10.03.2016 tarih, 2015/2570 E. sayılı kararıyla; “… 711 şef kadrosu için yapılan sınav sonuçlarına göre sınavı kazanan kişilerin 21.04.2015-01.05.2015 tarihleri arasında elektronik ortamda tercihlerinin alındığı, gerek yönetmelik gerekse sınav duyurusunda yer alan hükümlere göre davacının bahsi geçen dönemlerde 20.04.2015- 01.05.2015 tarihleri arası yıllık izinde olması sebebiyle izinli olan davacının süresi içerisinde müracaat yapılabilmesi için bilgilendirilmesi gerekmekte iken bahsi geçen bilgilendirme yapılmayarak davacının tercihte bulunmadığı, akabinde boşalan kadrolar için yapılan ikinci yerleştirme işleminde de davacıya atfedilecek herhangi bir kusur bulunmadığı davalı idarenin bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebi ile davacının başvuruda bulunmadığı açık olup, davalı idarenin açıkça hukuka aykırı olarak bilgilendirme yapmadığından, davacının mağduriyetinin giderilmesi talebi ile yaptığı başvurusunun zımnen reddine dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır…” şeklinde karar vererek dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |