Geri

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISINA EMNİYETTE ÇALIŞAN SİVİL MEMURLARIN SORUNLARINI İLETTİK

28 Haziran 2016, Salı | 11:56
Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş beraberinde Ankara Emniyeti Temsilcilerimiz İbrahim Baş ve Levent Seven ile 27.06.2016 tarihinde İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk’ü ziyaret etti.

Emniyet teşkilatında çalışan sivil memurların sorunlarının görüşüldüğü ziyarette Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş;

*Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Disiplin Kurullarında sendika temsilcisinin yer alması,

*Emniyet Teşkilatında çalışan sivil memurların, görev tanımının yapılması ve görevi dışında çalıştırılmaması, (çay, yemek dağıtımı vb.)

*Sivil memurların Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğüne göre cezalandırılması, işlemlerine son verilmesi,

*Görevde Yükselme Sınavının ivedilikle açılması, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının tüm kadrolar için sürekli hale getirilmesi,

*Teknik Hizmetler Sınıfındaki personel için bu sınıfta şeflik ve müdürlük kadrolarının ihdas edilmesi,

*Teknisyen yardımcılarının belirlenecek kriterler çerçevesinde teknisyen ve tekniker kadrolarına sınavsız atanması,

*Emniyet Teşkilatında Yardımcı Hizmetliler Sınıfında çalışan personelden kurumun belirlediği kriterleri taşıyanların GİH veya Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilmesi,

*Geçici görevlendirmelere yazılı kriterler getirilerek çalışanlar arasında adaletin sağlanması,

*Emniyet Teşkilatında ikinci bir emre kadar, sınırsız mesai yapmak durumunda kalabilen sivil memurların çalışma saatlerinin 657 sayılı kanunun 99 uncu maddesinde diğer memurlar için belirlenen haftalık 40 saati aşmaması yönünde düzenleme yapılması,

*Sivil memurlara verilen silah taşıma ruhsatının emeklilikte de devam etmesi,

*Emniyet Teşkilatındaki sivil memurların toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılması,

*Engelli personelin özürlerine uygun işlerde çalıştırılması, 657 Sayılı Kanunun 101 inci maddesi hükmüne azami riayet edilmesi
Taleplerimizi Bakan Yardımcısı Öztürk’e iletti.

Ayrıca Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, “bu sorunların dışında Emniyette çalışan personele sürekli mobbing uygulandığını, normal polis memurlarının bile amir gibi davrandığını, sürekli hakarete uğradıklarını, bunun önüne geçilmesini, çalışanlara insanca muamele yapılmasını, polislerin ek ödeme ve ek göstergelerinde yapılan değişikliğin artı bir ücret sağladığını, aynı kurum personeli olan diğer memurların ise bu kapsama alınmadığını bu nedenle de çalışma barışının bozulduğunu ve üniformasız memurların sahipsiz bırakıldığını” söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk ise, “Konuyla ilgili taleplerimizin oldukça yerinde olduğunu, taleplerimizi Bakan’a ileteceğini ve sorunların çözüme kavuşması için elinden geleni yapacağını” ifade etti.

Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş konuyla ilgili hazırlamış olduğumuz bir raporla birlikte Emniyet Teşkilatında Çalışan Sivil Memurların Sorunları ve Çözüm Yolları Çalıştay kitapçığımızı da Bakan Yardımcısına takdim etti.Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 3