Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

MAHKEME PERSONELİN ÇALIŞMA ALANLARINA KAMERA YERLEŞTİRMESİNİ ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ İLKESİNE UYGUN BULMADI


[ 10 Haziran 2016, Cuma – 09:49 ]

Edirne Defterdarlığı Gümrük Saymanlığında görev yapan personelin hareketlerinin takip edilmesi amacıyla veznelere kamera yerleştirilmiş olup personel kayıt altına alınmaktadır. Müvekkil sendika tarafından söz konusu uygulamanın, 30.01.2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 5. maddesine aykırı olduğu ve bu uygulamaya en kısa sürede son verilmesi talebiyle 19.08.2014 tarihli ve 441 sayılı dilekçe ile yazışma yapılmıştır. Davalı idare, 25.08.2014 tarihli ve 1078 sayılı işlemi ile söz konusu uygulanmanın uygun görüldüğünden bahisle idari başvurumuzu reddetmiştir. Müvekkil sendikanın 19.08.2014 tarihli ve 441 sayılı başvurusunun reddine ilişkin davalı idarenin 25.08.2014 tarihli ve 1078 sayılı işleminin öncelikle Yürütmesinin Durdurulması, sonrasında iptali istemiyle tarafımızca dava açılmıştır.
 
Dava dosyasını inceleyen Edirne İdare Mahkemesi 12.03.2015 tarih, 2014/1243 E. ve 2015/346 K. sayılı kararıyla davanın reddine karar vermiştir. Yerel mahkemenin kararının tarafımızca temyiz edilmesi üzerine kamu çalışanlarının faaliyet yürüttüğü veznelerde güvenlik ve suçun önlenmesi sebebiyle uygulanan kameralı takip sistemi uygulamasının kamusal alanda da olsa özel hayatın gizliliği ilkesi kapsamında bulunduğunun anlaşılması karşısında; uygulamanın sınırlarını, usul ve esaslarını gösteren bir yasal dayanağın bulunmaması, toplanan görüntülerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut olmaması göz önüne alındığında, temek haklar ve Anayasal ilkelerle bağdaşmayan dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerektiği kanaatine varıp, temyiz isteminin kabulü ile Edirne İdare Mahkemesi 12.03.2015 tarih, 2014/1243 E. ve 2015/346 K. sayılı kararının bozulmasına karar vermiştir.
 
MAHKEME KARARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
            


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |