Geri

TBMM İÇİŞLERİ KOMİSYON ÜYESİ MURAT BAKAN'I ZİYARET ETTİK

25 Mart 2016, Cuma | 10:51
Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, Genel Başkan Yardımcımız Nejla Öksüz ile 23.03.2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyon Üyesi İzmir Milletvekili Murat Bakan’ı Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılması öngörülen değişiklikle ilgili olarak ziyaret ettiler.

Nüfus cüzdanlarını yenileme ve Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılması öngörülen yeni düzenlemede, pasaport ve ehliyetlerin verilmesine ilişkin işlemlerin de yine bu sisteme bağlı olarak Nüfus Müdürlüklerine verilmesinin Nüfus İdarelerinde mevcut iş yoğunluğunu daha da arttıracağını bu nedenle nüfus personelinin fazla mesai yapmak durumunda kalacağını ifade eden Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, “  666 sayılı KHK’ya göre, Bakanlar Kurulu tarafından verilen ve bir yılda altı ayla sınırlandırılan fazla mesai, bu çalışma için yeterli olmayacaktır. Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılacak yeni düzenlemede Nüfus Genel Müdürlüğü merkez ve taşra çalışanlarına 666 sayılı KHK’daki kısıtlama olmaksızın, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 5 yıl süreyle fazla çalışma ücreti ödenmesine yer verilmesi gerekmektedir” dedi.

Yokuş, “Nüfus İşleri Genel Müdürlüğünün yaklaşık 10 bin civarında personeli bulunduğunu, Adres Kayıt Sistemi ve diğer MERNİS Projesiyle ilgili bu personellerin çok yoğun mesaisi olduğunu, yeni yüklenen iş yüküyle birlikte bu personel sayısı ile nüfus personeli ve Nüfus İdarelerinin bu yükün altından kalkmasının mümkün olmadığını, Bu nedenle de yeni düzenlemede Bakanlık adına ihdas edilen ve Genel Müdürlüğe tahsis edilen kadrolara Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamındaki sınırlamalara tabi olmaksızın 2016 yılı içinde atama yapılması için izin verilmesini, Ayrıca Nüfus Müdürlüklerinde görev yapan İl Nüfus Müdürlüklerinin 3000 olan mevcut ek göstergelerinin 3600’e, ilçe Nüfus Müdürlüklerinin 2200 olan ek göstergelerinin ise 3000’e çıkarılması gerektiğini, Böylece diğer Bakanlıklarda eş değer görevleri yürüten amirlerle aralarındaki ek gösterge adaletsizliği giderilmiş olacağını, bu konunun kanunlaşması için İçişleri Komisyonu üyesi olarak katkılarını beklediğimizi” iletti.

İçişleri Komisyon Üyesi Murat Bakan ise, “Taleplerimizin yerinde olduğunu, Nüfus Hizmetleri Kanun tasarısı TBMM’ye geldiğinde bu konuların taslakta bulunması halinde kanunlaşması için katkı sunacaklarını, bulunmaması halinde ise taleplerimizin önerge vererek taslağa eklenmesi için çalışacaklarını ayrıca kanunun TBMM’ye gelmesini beklemeden de soru önergesi vererek bu hususlarla ilgili kamuoyu oluşturacaklarını ve Sendikamızla iş birliği içerisinde olacaklarını” belirtti.

Konuyla ilgili hazırlamış olduğumuz rapor, Murat Bakana iletildi.Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1