Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

MAHKEME 4/C’ Lİ PERSONELİN SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMEMESİ İŞLEMİNİN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU


[ 19 Şubat 2016, Cuma – 14:41 ]

Müvekkil sendika üyesinin Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara Bölge Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesine göre geçici personel olarak görev yaptığı esnada, görevlendirme ve harcırah konusunda usulsüzlükler yapıldığı yönündeki iddialar nedeniyle yapılan soruşturma sonucunda sözleşmesi feshedilmiş olup, sözleşmesinin feshine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan tarafımızca açılan davada Ankara 7. İdare Mahkemesinin 26.02.2015 tarih ve 2014/533 E. 2015/356 K. sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Müvekkil sendika üyesi tarafından mahkemenin kararı doğrultusunda  işe iade talebinde bulunulmuş olup, başvurusu reddedilmiştir.

Söz konusu 2015 yılı hizmet sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin 19.06.2015 tarih ve 1211 sayılı işlemin iptali istemiyle tarafımızca açılan davada yargılamayı yapan Ankara 11. İdare Mahkemesi 18.11.2015 tarih, 2015/2234 E. sayılı kararıyla; 2015 yılı için sendika üyesinin sözleşmesinin yenilenmemesine dayanak olarak geçerli, somut bir sebep de sunulmadığı, mevcut süregelen uygulama bakımından 4/C kapsamında bulunan tüm personelin süreli ve geçici süreli işlerde istihdam edildiği, bu nedenle de sözleşme süresinin bitiminde sözleşmenin yenilenmesi konusunda idarelerin geniş bir takdir yetkisinin bulunduğunun söylenemeyeceği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık görmeyip, davanın konusu işlemin dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |