Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

SÖZLEŞMENİN FESHİ İŞLEMİNİN İPTALİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI


[ 10 Şubat 2016, Çarşamba – 10:06 ]

Türkiye İstatistik Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel olarak görev yapan müvekkil sendika üyesinin, sözleşmesinin 17.12.2012 tarih, 2012/4126 sayılı ve 20.12.2013 tarih, 2013/5758 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki Esasların 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendi uyarınca feshedilmesine ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının 17.01.2014 tarih ve 41 sayılı işleminin iptali istemiyle tarafımızca dava açılmıştır.

Dava dosyasını inceleyen Ankara 18. İdare Mahkemesi 04.03.2015 tarih, 2014/418 E. ve 2015/161 K. sayılı kararıyla hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesine neden olan eylemlerin sabit olduğu, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesinin kararının temyizen incelenip bozulması talebimiz üzerine; Danıştay 12. Daire 09.09.2015 tarih, 2015/1695 E. ve 2015/4717 K. sayılı kararıyla müvekkil sendika üyesinin görevini sonlandıran sözleşmenin feshedilmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı, davanın reddi yolunda karar verilen temyize konu kararda hukuki isabet olmadığı kanaatine vararak temyiz istemimizi kabul edip, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 04.03.2015 tarih, 2014/418 E ve 2015/161 K. sayılı kararının bozulmasına karar vermiştir. 
 
Danıştay kararını görmek için tıklayınız.


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |