Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

SGK: 4/B PRİM KESİNTİLERİNDEKİ DAVAYI KAYBEDERİZ


[ 29 Ocak 2016, Cuma – 09:04 ]

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK), 4/B maddesine tabi sözleşmeli personelin 2012 yılından evvelki döner sermaye ek ödemelerinden mevzuata aykırı olarak kesilen %14 oranındaki sigorta primi kesintilerinin yargı yoluna gidilmeden ödenmesi yönündeki görüşünü Maliye Bakanlığı'na iletti.
 
SGK Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan değerlendirmede, 20.01.2016 tarihli yazı ile Maliye Bakanlığı'ndan ödeme yapılıp yapılmayacağı ile ilgili görüş istendi. SGK tarafından Maliye Bakanlığı'na yazılan yazıda SGK Hukuk Müşavirliği'nin yapılan kesintinin prime tabi tutulmaması yönündeki görüşüne atıf yapıldı. Yazıda, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi tarafından verilen bu kararın, aynı veya benzeri davaları da etkilediği ve bu konuda açılan dava sayının artış gösterdiği, Yargıtay'ca onaylanan karar dikkate alındığında davaların Kurumun aleyhine sonuçlanmasının kuvvetle muhtemel olduğu belirtildi. Bu nedenle de açılan davalara karşı hukuken ve yazışma suretiyle yapılan savunmanın çok ciddi zaman kaybına yol açacağının belirtildiği yazıda, muhtemelen ciddi maddi kayıpların önlenmesini teminen konunun bir de Maliye Bakanlığınca değerlendirilmesi istendi.
 
Not: Sendikamızca, 14.01.2012 tarihinden önce kamuda 4/B’li istihdam edilen personelin ek ödeme ve döner sermayelerinden haksız şekilde tahsil edilen %14’lük sigorta prim kesintilerinin iadesi amacıyla açılan pilot dava sonuçlanmıştır. Yerel Mahkeme tarafından yapılan yargılama sonucunda 2012 yılından önce 657 sayılı yasanın 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen personelin ek ödeme ve döner sermayelerinden damga vergisi haricinde herhangi bir vergi ve kesintinin yapılmayacağı belirtilerek açılan davanın kabulüne ve haksız kesintisi yapılan tutarın iadesine karar verilmiştir. Bu karar Yargıtay 21. Hukuk dairesi tarafından onanmış olup, bu surette kesinleşmiştir.
 
Bu kapsamda 657 sayılı yasanın 4/B maddesi uyarınca 2012 yılı öncesi istihdam edilen kamu personelinin hak etmiş olduğu, ek ödeme ve döner sermayesinden haksız şekilde tahsil edilen % 14’lük sigorta prim kesintilerinin iadesi amacıyla sendikamız hukuk müşavirliği tarafından dava açmak isteyen üyelerimize gerekli hukuki destek verilecek olup, ilgili personelin sendikamız Hukuk Müşavirliği veya bağlı bulundukları şube başkanlıkları ile irtibata geçmesini rica ederiz.


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |