Geri

NÜFUS KANUNUNDA YAPILACAK DÜZENLEME İÇİN TBMM İÇİŞLERİ KOMİSYONU İLE GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR

22 Ocak 2016, Cuma | 14:14
Bilindiği üzere Nüfus Hizmetleri Kanunu tasarısı geçen sene de TBMM’ye gelmiş, Sendikamız İçişleri Komisyonu üyeleri ile görüşerek alt komisyonda nüfus çalışanlarına mesai verilmesi yönünde bir düzenleme yapılmasını sağlamış, ancak kanun geçen yasama döneminde kadük kalmıştı. Yeni yasama döneminde kanunun Meclise tekrar sevk edilecek olması sebebiyle Sendikamız tekrar TBMM İçişleri Komisyonu üyeleri ile görüşmelere başlamıştır.
 
Bu yasama döneminde Nüfus Kanunu’nda yapılacak değişiklikle ilgili olarak 20.01.2016 tarihinde Genel Başkan Yardımcılarımız Nejla Öksüz ve İlhan Eren, Ankara 7 Nolu Şube Başkanımız Kadir Polat, Şube Başkan Yardımcılarımız Oğuzhan Erbay ve Özkan Ulupınar ile TBMM İçişleri Komisyonu üyesi Isparta milletvekili Nuri Okutan’ı, 201.01.2016 tarihinde ise Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş ve Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin Aslan TBMM İçişleri Komisyonu Başkan Vekili İstanbul milletvekili Hüseyin Bürge’yi ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde; Nüfus İdarelerinde başlanacak olan yeni Kimlik Kartı verilmesi işlemlerinin Nüfus Müdürlüklerinde normal mesai saatleri içinde zaten var olan iş yoğunluğunu daha da artıracağını, pasaport ve ehliyetlerin verilmesine ilişkin işlemlerin de yine bu sisteme bağlı olarak nüfus müdürlüklerinden verilecek olmasının bu yoğunluğu daha da artıracağını, dolayısıyla nüfus personelinin fazla mesai yaptırılmasının gündeme geleceği, 666 sayılı KHK’ya göre, Bakanlar Kurulu tarafından verilen ve bir yılda altı ayla sınırlandırılan fazla mesainin, bu çalışma için yeterli olmayacağı ve Nüfus hizmetleri Kanununda yapılacak yeni düzenlemede Nüfus Genel Müdürlüğü merkez ve taşra çalışanlarına 666 sayılı KHK’daki kısıtlama olmaksızın, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 5 yıl süreyle fazla çalışma ücreti ödenmesine yer verilmesi taleplerimiz iletildi.

Yine, Nüfus İşleri Genel Müdürlüğünün personelinin yaklaşık 10 bin civarında olduğu, Adres Kayıt Sistemi ve diğer MERNİS Projesiyle ilgili personelin çok yoğun mesailerinin olacağı, yeni düzenlemede Bakanlık adına ihdas edilen ve Genel Müdürlüğe tahsis edilen kadrolara Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamındaki sınırlamalara tabi olmaksızın 2016 yılı içinde atama yapılmasına izin veren bir düzenlemenin yapılmasına, Nüfus Müdürlüklerinde görev yapan İl Nüfus Müdürlüklerinin 3000 olan mevcut ek göstergelerinin 3600’e, ilçe Nüfus Müdürlüklerinin 2200 olan ek göstergelerinin ise 3000’e çıkarılması gerektiği, böylece diğer Bakanlıklarda eş değer görevleri yürüten amirlerle aralarındaki ek gösterge adaletsizliğinin giderilmiş olacağı da Komisyon Üyelerine aktarıldı.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkan Vekili ve Üyesi ise, taleplerimizin haklı olduğunu, Kanunun komisyona geldiğinde değerlendireceklerini ilettiler.

 Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1