Geri

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRÜNE ÇALIŞANLARIN SORUNLARINI İLETTİK

07 Ekim 2015, Çarşamba | 15:57
Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, Genel Başkan Yardımcımız Nejla Öksüz, Ankara 7 Nolu Şube Başkanımız Kadir Polat ve Şube Başkan Yardımcımız Akın Yeşilyurt ile 06.10.2015 tarihinde İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Muhterem İnce’yi ziyaret etti.
 
Çalışanların sorunlarının görüşüldüğü ziyarette, öncelikle, son yapılan yönetmelikle,  İl Dernekler Müdürlüğü ile Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüklerine yapılacak atamaların görevde yükselme sınavı ile atanacak kadrolar kapsamından çıkarıldığını, bu müdürlüklere yapılacak atamaların da diğer müdürlüklerde olduğu gibi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile yapılması gerektiğini ifade eden Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş konuşmasının devamında;

“ İl Özel İdarelerinde görevli iken yapılan Kanuni düzenlemenin neticesinde zorunlu olarak valilikler bünyesinde oluşturulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Birimlerine atanan   personel Görevde Yükselme Sınavına girememiş ve mağdur edilmiştir.  Sendikamızca yazılı olarak da Bakanlığınıza iletilen ve yargıya da intikal ettirilen bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi, Bakanlığın bağlı kuruluşlarında göreve başlayıp daha sonra bakanlık merkez ve taşra teşkilatına naklen geçen memurların bağlı kuruluşlarda geçen hizmet süresinin bakanlıkta geçen hizmet süresi olarak sayılması yönünde yargı kararları var,  yönetmelikte bu konunun yeniden değerlendirilmesi, Son yapılan Görevde Yükselme Sınavında sınav komisyonları yedek belirleme konusunda farklı işlem yaptığı, bazı komisyonların yedek belirlerken bazıları belirlemediği bilinmektedir. Bu konuda uygulama birliği sağlanması, Teknik pozisyonda görev yapan personellerinde Görevde Yükselme Unvan Değişikliği sınavında branşlarına uygun müdürlük sınavlarına katılabilmesinin önünün açılması, Bakanlığa yeni ihdas edilen ve taşra teşkilatına dağıtılan 250 şef kadrosuna son yapılan Görevde Yükselme Sınavında başarılı olanlar arasından atama yapılması ve yapılacak mülakat sınavlarında hakkaniyete azami özenin gösterilmesi gerekmektedir  ” dedi.

Nüfuslardaki iş yoğunluğu ve personel yetersizliğine de değinen Genel Başkanımız, Nüfus çalışanları için Nüfus uzmanlığı kadrosu ihdas edilmesini, Valilik ve kaymakamlıklarda vali ve kaymakamın mesaisine bağlı olarak çalışan personel için mesai talep etti.

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Muhterem İnce ise, ziyaretimizden duyduğu memnuniyeti belirterek, “Sendikamızın taleplerinin doğru ve yerinde talepler olduğunu, kendilerinin de bu sorunların farkında olduklarını ve çözümü için gayret gösterdiklerini, göstermeyende devam edeceklerini, mülakatlarda kimsenin hakkının yenmeyeceğinden emin olmamız gerektiğini, mülakata giren personelin hepsinin bu Bakanlığın personeli olduğunu ve aralarında ayrım yapılmasının söz konusu bile olamayacağını,   nüfus idarelerinin sorunlarına ise yeni hazırlanan nüfus kanunuyla çözüm getirilebileceğini ” ifade etti.