Geri

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ LEKESİZ’E SİVİL MEMURLARIN SORUNLARINI İLETTİK

25 Mart 2015, Çarşamba | 11:03
Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş beraberinde Genel Başkan Yardımcılarımız A. Tahir Yüzbaşıoğlu, Nejla Öksüz ve Temsilcimiz İbrahim Baş ile 24.03.2015 tarihinde Emniyet Genel Müdürü M. Celalettin Lekesiz’i ziyaret etti.

Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, Emniyette çalışan sivil memurların bir çok sorunu olduğunu, bu sorunların başında;

-          Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Disiplin kurullarında sendika temsilcisinin yer alması,
-          Emniyet Teşkilatında çalışan sivil memurların, görev tanımının yapılması ve görevi dışında çalıştırılmaması, (çay, yemek dağıtımı vb.)
-          Sivil memurların Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğüne göre cezalandırılması, işlemlerine son verilmesi,
-          Görevde Yükselme Sınavının ivedilikle açılması, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının tüm kadrolar için sürekli hale getirilmesi,
-          Teknik Hizmetler Sınıfındaki personel için bu sınıfta şeflik ve müdürlük kadrolarının ihdas edilmesi,
-          Teknisyen yardımcılarının belirlenecek kriterler çerçevesinde teknisyen ve tekniker kadrolarına sınavsız atanması,
-          Emniyet Teşkilatında Yardımcı Hizmetliler Sınıfında çalışan personelden kurumun belirlediği kriterleri taşıyanların GİH veya teknik hizmetler sınıfına geçirilmesi,
-          Geçici görevlendirmelere yazılı kriterler getirilerek çalışanlar arasında adaletin sağlanması,
-          Emniyet Teşkilatında ikinci bir emre kadar, sınırsız mesai yapmak durumunda kalabilen sivil memurların çalışma saatlerinin 657 sayılı kanunun 99 uncu maddesinde diğer memurlar için belirlenen haftalık 40 saati aşmaması yönünde düzenleme yapılması,
-          Sivil memurlara verilen silah taşıma ruhsatının emeklilikte de devam etmesi,
-          Emniyet Teşkilatındaki sivil memurların toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılması.
-          Engelli personelin özürlerine uygun işlerde çalıştırılması, 657 Sayılı Kanunun 101 inci maddesi hükmüne azami riayet edilmesi, gerektiğini ifade etti.
 
Genel Başkanımız Emniyet’te çalışan sivil memurların sorunları ve çözüm yolları çalıştayı kitapçığımızı Lekesiz’e takdim ederek, “burada yer alan sorunların çözüme kavuşturulması Emniyet’te çalışan sivil memurların motivasyonunu yükseltecek, aynı zamanda yaşanan mağduriyetler de son bulmuş olacaktır” dedi.
 
Emniyet Genel Müdürü M. Celalettin Lekesiz ise, sorunların çözümü için elinden geleni yapacağını, personelin motivasyonunun kendileri için de oldukça önemli olduğunu ifade ederek, “Çalıştay kitapçığını detaylıca inceleyeceğim. Sorunların çözümü için yapabileceğimiz ne varsa yapacağız. Kimsenin mağdur olmasını istemeyiz” dedi.
 
Emniyet Genel Müdürü M. Celalettin Lekesiz’e sunulan çalıştay kitapçığındaki sorunları görmek için tıklayın
 Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 2