Geri

ADALET ÇALIŞANLARI ANGARYADAN KURTULUYOR

07 Temmuz 2014, Pazartesi | 14:24
Bilindiği gibi 3 Kasım 2011 tarihinde yayımlanan 666 sayılı KHK ile kamu kurumlarında fazla mesailer kaldırılmıştı. Fazla mesailerin kaldırıldığı kurumların çoğunda fazla mesai yapan memurlara ücret yerine izin verilirken Adalet Bakanlığında ise ne ücret ne de izin veriliyordu.

Eleman yetersizliği gerekçe gösterilerek çalışanlar mağdur ediliyor, hakları verilmiyor, angarya yaptırılıyordu. Söz konusu KHK ile kamuda fazla mesai verilmesi hususu Bakanlar Kurulunun yetkisine bırakılmıştı. Ancak Bakanlar Kurulu bu yetkisini Adalet Bakanlığı için bugüne kadar kullanmamıştı.

666 sayılı KHK’ nin yayımından bu yana Adalet çalışanlarının bu mağduriyetinin giderilmesi için Sendikamız her türlü girişimde bulunmuş, yetkililer ile yapılan her görüşmede bu konu dillendirilmiştir. Torba yasa ile kabul edilen tasarıda ‘İş yoğunluğu fazla olan mahkemelerdeki memur ve sözleşmeli çalışanlara ayda 50 saat, yılda 300 saati geçmemek şartıyla fazla çalışma ücretinin üç katı ödeme yapılacaktır.’ şeklinde yer almıştır.

Söz konusu yasa tasarısı komisyondan sonra TBMM Genel Kuruluna gelecek, Genel Kurulda onaylandıktan sonra Resmi Gazete’ de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.


Not:
Verilen önergeye göre, Adalet personelinin %10’u fazla mesai ücreti alabilecektir.
Sendikamızın talebi ise, fazla mesai yapan herkese ücretinin ödenmesidir.
Konfederasyonumuz Temsilcileri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda çalışmalarına devam etmektedir.Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1