Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

İŞKUR PERSONELİNİN İKRAMİYELERİNİN ÖDENMESİ İÇİN DAVA AÇTIK


[ 08 Nisan 2014, Salı – 13:51 ]

4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 15 inci maddesinin 8 inci fıkrasında yer alan ; “Kurumda fiilen çalışan personele, her yıl asgari ücretten az olmamak kaydıyla kendi aylıkları tutarında (ek gösterge dahil) iki ikramiye verilir. İkramiyenin tarihlerini belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.” hükmü gereğince Kurumumuz personeline yılda iki defa ikramiye verilmekteydi.

Bu fıkra 02.11.2011 tarih ve 28103 (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlemesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ğ) bendiyle 14.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

10.10.2013 tarih ve 28791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; Anayasa Mahkemesinin 27.12.2012 Karar Günlü, 2012/205 Karar, 2011/139 Esas sayılı gerekçeli kararıyla;11.10.2011 günlü, 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlemesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde 12’nin 1 inci fıkrası, (i) bendi hariç 2 nci fıkrası ile Ek maddenin yürürlüğüne ilişkin  8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde yer alan “1 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek 12 nci madde…” ibaresinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir.

Türk Büro-Sen olarak, konuyla ilgili Türkiye İş Kurumuna müracaatta bulunarak, Anayasa Mahkemesinin bu kararına istinaden kurum personelinin moral ve motivasyonları ile mali haklarının korunmasını teminen, kurum çalışanlarına ikramiyelerinin ödenmesini talep etmiştik.

Türkiye İş Kurumu iptal kararı ile birlikte kurum çalışanlarına ikramiyelerinin ödenmesine imkan sağlayan eski hükmün kendiliğinden yürürlüğe girmeyeceği gerekçesiyle talebimizi reddetmiş olduğundan, İdare Mahkemesinde dava açtık. (Ankara 14. İdare Mahkemesi, 2014/498 E.)

Dava dosyasını görmek için tıklayınız


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |