Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

SGK’DAKİ PERSONELİN İKRAMİYELERİ VE VEKALET ÜCRETLERİ İÇİN DAVA AÇTIK


[ 19 Şubat 2014, Çarşamba – 16:13 ]

02.11.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 659 sayılı KHK’nın 14. maddesinde; idareler lehine hükmedilen vekalet ücretlerinin %5’inin hukuk birimlerinde görev yapan (hukuk müşaviri, avukat harici) diğer personele ödeneceği öngörülmüş, ancak bu düzenleme aynı günlü Resmi Gazetede yayımlanan 666 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmıştı.
 
5502 sayılı Kanunun 28/4 maddesi gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarına kendi aylıkları tutarında her yıl iki ikramiye verilmesine dair düzenleme de, 666 sayılı KHK’nın 1. maddesiyle 14.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştı.
 
Öte yandan, 10.10.2013 tarih ve 28791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Anayasa Mahkemesinin 27.12.2012 tarih, E:2011/139 ve K:2012/205 sayılı kararıyla, 666 sayılı KHK’nın ek 12. maddesinin (1) numaralı fıkrası ile (2) numaralı fıkrasının (j) bendi dışında kalan bölümünün, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığından Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir.
 
Görüleceği üzere, ikramiye ödemesi ile hukuk birimlerinde görev yapan personele vekâlet ücretlerinden %5 oranında pay verilmesine dair düzenlemeleri yürürlükten kaldıran hükümler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olup, kurum çalışanlarına ikramiye ve hukuk birimlerindeki diğer personele vekâlet ücretlerinin ödenmemesinin yasal dayanağı kalmamıştır.
 
SGK çalışanlarına ikramiyeleri ve hukuk birimlerindeki avukatlar harici diğer personele de vekalet ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.
 
Türk Büro-Sen olarak, konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaatta bulunarak, anayasanın üstünlüğü ve hukuk devleti ilkeleri gereğince söz konusu ücretlerin çalışanlara ödenmesini talep etmiştik.
            
SGK talebimizi reddettiğinden, İdare Mahkemesinde dava açtık.
 
Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile hukuksal dayanağı kalmamış uygulamaların yürütülmesine devam edilmesi, anayasa yargısının özü ve ruhuyla bağdaşmaz niteliktedir.
 
Ayrıca, Türkiye İş Kurumundaki çalışanların ikramiyeleri için de müracaatta bulunulmuş olup, girişimlerimizin olumsuz sonuçlanması halinde konuyla ilgili T.İş-Kur’da da hukuki yollara başvurulacaktır.


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |