Geri

GÜMRÜK ÇALIŞANLARI ‘MAHREMİYETİMİZE DOKUNDURTMAYIZ’ DEDİ

19 Aralık 2013, Perşembe | 13:58
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çalışanlarının odalarına yerleştirilmek istenen kamera kayıt sistemini protesto ettik.

Genel Başkan Yardımcımız Bayram Öztürk, Gümrüklerin ülkemizin konumu itibariyle ciddi bir önem taşıdığını belirterek, “ Gümrüklerde yaşanacak her türlü olumsuzluğun ülkemizin imajını derinden etkileyeceği gerçeği ile karşı karşıya iken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çalışanları maalesef bir çok olumsuzlukla yüz yüzedir. Gümrük çalışanlarının mali, özlük ve sosyal haklarında hak ettikleri bir düzenleme bu güne kadar yapılmadığı gibi,  sürekli mevzuat değişikliği,  gümrük çalışanlarına yöneltilen haksız ithamlar ve yer değişikliği endişesi çalışma motivasyonunu bozmaktadır” dedi.

GÜMRÜK ÇALIŞANLARININ MALİ SOSYAL VE ÖZLÜK HAKLARI DÜZELTİLMELİDİR

Öztürk, “Gümrük çalışanlarının haklı talepleri olan; *Özel hizmet tazminat oranlarının, diğer kamu kurumlarında aynı unvanda çalışanlara ödenen tazminat oranlarına yükseltilmesi, *Gümrük muhafaza personeline silah tazminatı ve yıpranma payı verilmesi, *Sınır kapılarında fazla mesai yaptırılan personele ek 5000’e kadar fazla çalışma ücretinin ödenmesi ve 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’na göre ödenmekte olan fazla mesai ücreti uygulamalarında alt limitlerden başlanılarak tüm unvanlara ilave 2500 puan artışı ile ödemelerin yapılması, *24/24 ya da 12/12 olan çalışma saatlerinin, uluslararası çalışma örgütü ve 657 sayılı kanunun öngördüğü kriterlere göre yeniden düzenlenmesi, *Gümrük kapılarında görevli personelin can güvenliğinin sağlanması, *Başta muayne ve muhafaza memurları olmak üzere; belirlenecek kriterlere göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeline kurum içinden Gümrük Uzmanlığına geçiş imkânı, ile Bilgi İşlem Dairesinde çalışan personelinde Bilişim Uzmanı olarak atanması, * Tüm kadro ve unvanlar için Yardımcı Hizmetliler dahil olmak üzere, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının açılarak sürekli hale getirilmesi, *Araştırmacı kadrosunda görev yapan personelin mali ve sosyal hak kayıplarının giderilmesi için kadrolarına uygun görevlerine atanması, *X-Ray araç ve konteyner tarama sistemlerinde görevli gümrük personelinin sağlığı ve yaşam kalitesi ile moral ve motivasyonlarının korunması, kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, anılan personelin haftada 35 saatten fazla çalıştırılmaması, yılda en az bir kez tıbbi muayenelerinin yaptırılması ve tıbbi muayene bedelinin Kurumca karşılanması, * 666 sayılı KHK ile değişik 4458 sayılı Gümrük kanunun 221. maddesine göre 15.01.2012 tarihinden sonra merkez teşkilatına naklen atanan veya geçici görevlendirilen personele fark tazminatı ödenmemekte olup, bu durumdaki ayni işyerindeki ayni işi yapan personelin ücret adaletsizliğinin giderilmesi, *Ankara’nın Polatlı, Çubuk, Elmadağ gibi İlçesinde ikamet eden personelin servis ihtiyacının karşılanması ve servis hizmetinden faydalanamayan personele de bedelinin ödenerek mağduriyetinin giderilmesi, *Ek ödeme, mükellef mesaisi gibi tüm ücretlerin emekliliğe sayılması, *Taşra ve Bölge Müdürlüğü personelinin Bakanlık merkez binasında yemek hizmetinden faydalanırken, misafir ücretine tabi tutulmaması, *Kılık ve kıyafet Yönetmeliği kapsamında dağıtılan üniformaların mevsime ve bedene uygunluğunun sağlanması hususlarında, biran önce tedbirler alınmalıdır” dedi.

KAMERALAR MAHREMİYETİMİZİ İHLAL EDECEKTİR

Genel Başkan Yardımcımız Bayram Öztürk, Bakanlık personelin sözde güvenliği için çalışma odalarına kamera kayıt sistemi yerleştirildiğini ifade ederek,  “Bu uygulama hem uluslar arası insan hakları sözleşmelerine, hem de Başbakanlık genelgesine aykırıdır. Güvenlik için yapılıyor ise giriş kapılarına ve koridorlara kamera yerleştirmek yeterli olacaktır.  Odalara yerleştirilecek kamera sistemi, kurum personelinin mahremiyetini yok edecektir. Özellikle bayan personeller açısından ciddi sıkıntılar yaratacaktır. Bu bağlamda personel odalarına yerleştirilmeye başlanan kameraların ivedilikle odalardan sökülmesi gerekmektedir” dedi.

Bayram Öztürk’ün açıklamasından sonra, temsili olarak hazırlanan ayakkabı kutuları açıldı. Memurun ayakkabı kutusundan borç çıkarken, hükümetin kutusundan temsili paralar çıktı.

Protestoya Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Öztürk, Osman Eksert, Hüseyin Aslan, Tahir Yüzbaşıoğlu, Cafer Seçer, Ankara 3 Nolu Şube Yönetimi, Ankara Şubelerimizin Yönetim Kurulu Üyeleri, Konfederasyonumuza bağlı Sendikaların Genel Başkanları ile Genel Merkez Yöneticileri ve çok sayıda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çalışanı katıldı.  
 
 Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 11