Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

BAYRAM SÜRESİNCE ÇALIŞACAK OLAN MALİYE PERSONELİNE FAZLA MESAİ ÜCRETİ VERİLMİYOR


[ 06 Ağustos 2013, Salı – 10:03 ]

TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL TEŞKİLATLANDIRMA SEKRETERİ VE TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI FAHRETTİN YOKUŞ’UN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI
 
BAYRAM SÜRESİNCE ÇALIŞACAK OLAN MALİYE PERSONELİNE FAZLA MESAİ ÜCRETİ VERİLMİYOR


Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Çalışma saatleri" başlıklı 99. maddesinde; “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.

Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.” hükmü,

Mezkûr yasanın ‘Günlük çalışma saatlerinin tespiti’ başlıklı 100. Maddesinde, “Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tespit olunur.” hükmü yer almaktadır.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2/1. maddesinin (B) bendinin (1) numaralı alt bendinde ise, “Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür” denilmek suretiyle, Ramazan Bayramı süresi tatil olarak düzenlenmiştir.
Buna göre tüm kamu kurumlarında 7 Ağustos 2013 Çarşamba günü saat 13.00’ten, 12 Ağustos 2013 Pazartesi gününe kadar resmi tatil olacaktır.

Buna karşın Gelir İdaresi Başkanlığınca, Ramazan Bayramı süresince vergi denetimi yapılması için tüm Vergi Dairesi Başkanlıklarına ve İl Defterdarlıklarına talimat gönderilmiş, vergi denetimleri için personel görevlendirilmesi istenmiştir.

DEVLETTE ANGARYA İŞ OLMAZ, EMEĞİN KARŞILIĞI VERİLMELİDİR

Hatırlanacağı üzere 666 Sayılı KHK ile 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren  başta Maliye Bakanlığı olmak üzere pek çok kamu kurum ve kuruluşunda fazla mesai ücreti kaldırılmış, fazla çalışma yapan personele ücret yerine izin verilmesi kararı alınmıştı. Görüldüğü üzere, resmi tatillerde bile mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmak zorunda bırakılan personelin, izin kullanması iş yoğunluğu sebebi ile zaten mümkün değildir.

Anayasamız, devlette angarya iş olmaz diyor. Fakat Ramazan Bayramı tatilinde Gelir İdaresi Başkanlığı eli ile binlerce maliye çalışanına angarya iş yaptırılıyor. Böyle keyfi uygulamaları kabul etmemiz mümkün değildir.

Vergi denetimlerinde yoğun olarak çalışan personel için dini bayramlarımızın mukaddes anlam ve önemin yanında, dinlenebildikleri, kendilerine ve ailelerine zaman ayırabildikleri tatil günleridir.

Yaşanan bu gelişmeler karşısında Sendikamız, Gelir İdaresi Başkanlığı’na 26.07.2013 tarih ve 463 sayılı yazı ile Ramazan Bayramı’nda personenelin çalıştırılmaması, bayramda çalışmalarına ihtiyaç varsa karşılığının ücret olarak eksiksiz verilmesini talep etmiştir.

Türk Büro-Sen olarak Gelir İdaresi  Başkanlığı’ndan talebimiz, Ramazan Bayramı süresince çalıştırılacak personele emeğinin karşılığı olan fazla mesai ücretlerinin ödenmesidir. Konuyla ilgili olarak girişimlerimiz devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |