Geri

EYLEMİMİZ SES GETİRDİ, ADALETSİZ GENELGE DURDURULDU

19 Nisan 2013, Cuma | 10:20
Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan 16.04.2013 tarihli genelgede, “… Zabıt Katibi ünvanında görev yapan personele en az 3 ay öncesinden duyuru yapılmak suretiyle, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6’ncı Maddesinin (c)  bendi gereğince, memurluğa alınma şartlarından olan, 3 dakikada 90 kelime yazma şartını kaybedip, kaybetmediklerinin tespiti amacıyla, uygulama sınavı yapılması, uygulama sınavına alınan zabit katibi sayıları ile başarı durumlarının Bakanlığa iletilmesi,

Uygulama sınavında başarısız olanların 3 ay sonra tekrar uygulama sınavına alınarak, başarısız olanların 657 sayılı kanunun 98. Maddesi gereğince durumları değerlendirilmek üzere Bakanlığa bildirilmesi hususlarında, bilgi ve gereğini rica ederim” denilmekteydi.

Yine İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı tarafından yayınlanan genelgede, “Bakırköy, Büyükçekmece ve Küçükçekmece Adalet Dairelerinde ki Yazı İşleri Müdürleri yönünden ise kalem mevzuatı kapsamında hizmet içi eğitim imtihanı yapılacak olup, başarısız olanlar için sözleşmenin feshi ve iş yoğunluğu az olan Adliyelere tayini yönünde çalışma yapılacaktır” denilmekteydi.

Sendikamız, Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan bu hukuksuz genelgeyle, çalışanların iş güvencesinin elinden alınmak istenmesine tepkisini koyarak, 12.04.2013 tarih ve 255 sayılı yazı ve 16 Nisan 2013 tarih ve 260 sayılı yazı ile genelgenin geri çekilmesi için Adalet Bakanlığı’na başvurmuştuk.

Daha sonra 18 Nisan 2013 tarihinde Ankara Güvenpark’ta geniş katılımla bir eylem gerçekleştirerek, Adalet Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakmıştık.

Sendikamızın gerçekleştirmiş olduğu eylem büyük ses getirdi. Adalet Bakanlığı hakkaniyet ve hukuktan uzak olan bu genelgeyi şimdilik durdurdu.

Türk Büro-Sen olarak, iş güvencesiz çalışmayı asla kabul etmeyeceğimizi ve konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 
16.04.2013 tarihli Adalet Bakanlığı’na gönderdiğimiz yazımızı görmek için tıklayınız

16.04 2013 tarihli Adalet Bakanlığı genelgesini görmek için tıklayınız

12.04.2013 Tarihli yazımızı görmek için tıklayınız
 
 Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1