Geri

ADALET ÇALIŞANLARINA BÜYÜK DARBE

17 Nisan 2013, Çarşamba | 11:34
Adalet Bakanlığı 16.04.2013 tarih ve 16374 sayılı genelgesi ile, Adalet Çalışanlarına bir darbe daha vurdu.

Bilindiği üzere daha önce Adalet çalışanlarının, havuz paraları kaldırılmış, yol ücretleri kesilmiş, promosyon paralarında maşa göre promosyon dağıtmış  ve son olarakta 666 sayılı KHK ile 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren fazla mesaileri kaldırılmıştı. Sendikamız yaşanan hak gasplarını kamuoyuna duyurmuş ve “Adalet Çalışanları için Adalet” istediğini her platformda dile getirmişti.

Hükümet’inse, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu değişikliği ile memurun iş güvencesine göz diktiğini ve “iş güvenceli çalışmanın kırmızı çizgimiz” olduğunu bir çok kez eylem ve söylemlerimizle ifade etmiştik.  Maalesef hükümetin güvencesiz çalıştırma yönünde ilk uygulaması Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.

Adalet Bakanlığı’na 12.04.2013 tarih ve 255 sayılı yazımızla; İstanbul’daki adliyelerde görev yapan zabıt katipleri ile yazı işleri müdürlerinin UYAP kullanımı, becerileri ve kalem mevzuatı kapsamında ‘hizmet içi eğitim imtihanı’ adı altında sınava tabi tutulmaları ve neticesinde de tayin ya da sözleşme feshi ile karşı karşıya bırakılmaları yönünde başlatılacak uygulamanın hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu iletmiştik.
Ancak Adalet Bakanlığı 16.04.2013 tarih ve 16374 sayılı genelgesiyle, haksız ve hukuka aykırı uygulamanın sadece İstanbul ile sınırlı kalmadığını ve tüm Adalet Komisyonlarında zabıt katibi unvanında görev yapan personelin klavye kullanımı yönünden sınava tabi tutulacağını, bu sınavda başarısız olanların üç ay sonra tekrar uygulama sınavına alınmaları ve neticesinde başarısız olanlar hakkında 657 sayılı yasanın 98. Maddesi gereğince değerlendirilmede bulunulmasını tüm komisyonlara bildirmiştir.

Memurun iş güvencesine göz diken hükümet, Adalet Bakanlığı aracılığı ile bu projeyi hayata geçirmek mi istemektedir?

Zabıt katiplerinin iki kere sınava tabi tutulup, sınavda başarısız olmaları sonucunda iş akdine son verecek uygulamanın hak ve hukuk anlayışından uzak olduğunu, Sendikamızın bu konuda her platformda eylemlerini gerçekleştireceğini ve bu yanlış uygulamadan dönülmez ise greve gideceğini bildiririz.
 
16.04.2013 tarihli Adalet Bakanlığı’na gönderdiğimiz yazımızı görmek için tıklayınız

16.04 2013 tarihli Adalet Bakanlığı genelgesini görmek için tıklayınız

12.04.2013 Tarihli yazımızı görmek için tıklayınızFoto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1