Geri

ADALET ÇALIŞANLARI İÇİN “ADALET” ARAYIŞIMIZ SÜRÜYOR

21 Mart 2013, Perşembe | 12:07
Türk Büro-Sen olarak adalet çalışanlarının kazanılmış haklarının iadesi için çalışmalarımızı hızla sürdürmekteyiz.

Çalışmalar kapsamında Sendikamız, 14-16 Eylül 2012 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Çalışanları Çalıştayını gerçekleştirmiş, 1-11 Şubat 2013 tarihleri arasında Türkiye genelinde Adalet çalışanları için imza kampanyası düzenlemiştir.

Sendikamız, 1 Şubat 2013 tarihinde MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ile, 14 Şubat 2013 tarihinde AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş İle, 13 Mart 2013 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile görüşmeler gerçekleştirmiş, Adalet çalışanlarının sorunlarını iletmişlerdir.

Sendikamız ayrıca, 27 Şubat 2013 tarihinde başta, büro hizmet kolu kapsamında çalışanlar olmak üzere fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi için iş bırakma eylemi gerçekleştirmiştir.

Adalet çalışanlarının sorunlarının çözümü için gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında son olarak, Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, Genel Başkan Yardımcımız Osman Eksert ve 14 Nolu Şube Başkanımız Erol Bilir ile beraber, CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan ile görüşmüştür.

Adalet çalışanlarının sorunları ile ilgili bilgi verilen görüşmede Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş,  CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan’a çalıştay sonrası hazırlanan detaylı kitapçık ve çalışanların sorunlarıyla ilgili hazırlamış olduğumuz dosyayı takdim etti.

CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, “ Adliye çalışanlarının sorunlarını en iyi ben bilirim. Mesai mefhumu olmadan gece yarılarına kadar çalışıldığını, ertesi gün aksatmadan mesailere davam edildiğini, bu ağır çalışma koşulları nedeniyle bir çok adliye çalışanının sağlığını kaybettiğini en iyi ben bilirim. Bende Milletvekilliği görevime başlamadan önce bir adalet çalışanıydım. Adliye çalışanlarının sorunlarının çözümü için CHP Grubu olarak bir araştırma önergesi vereceğiz. Ancak, AKP Grubunun da desteği olmadan sonuç almak zor” dedi.

ADALET ÇALIŞANLARI İÇİN ADALET ARAYIŞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, "adalet çalışanlarının gasp edilen haklarının iade edilmesi için çalışmalarımızı bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada sürdüreceğiz. Önce Adliyede  "Adalet" diye haykıracağız, daha sonra da bütün Türkiye'de herkes için Adalet diye haykıracağız" dedi.
 
CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan’a takdim edilen dosyada yer alan konu başlıkları;

·Adalet Bakanlığı çalışanlarının fiili hizmet zammından yararlandırılması,
·666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 31.12.2012 tarihi itibari ile kaldırılan fazla çalışma ücretlerinin personele ödenmesi,
·Mübaşirlerin ve diğer yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin Genel İdari Hizmetler sınıfına alınması ve ek göstergeden yararlandırılması,
·Çalışanların almış olduğu, ek ödeme v.b tüm ücretlerin emekli keseneğine tabi tutulması,
·657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. Maddesinde düzenleme yapılarak Adalet hizmetleri sınıfının oluşturulması,
·2011 yılında çıkartılan 632 sayılı KHK ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin aynı Kanunun 4/A kapsamına geçişi sağlanmıştır. Ancak Kararnamenin yayın tarihi olan 4 Haziran 2011 tarihi öncesinde sözleşme imzaladığı halde idarenin geç göreve başlatması nedeniyle kadroya geçirilmeyen sözleşmeli personel ile bu tarihten sonra sözleşme imzalayan tüm 4/B’li çalışanların kadroya geçirilmesi,
·4/C’li çalışan personelin kadroya geçirilmesi ve diğer çalışanların tüm haklarından faydalanmasının sağlanması,
·Banka promosyonların çalışanlara eşit dağıtılması,
·Adalet çalışanlarının, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına alınması,
·İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavına Adliye’de çalışan diğer fakülte ve yüksekokul mezunlarının da müracaat edebilmesinin sağlanması ve  kurumda çalışan personel yönünden yaş sınırının kaldırılması için yönetmelikte gerekli değişikliğin yapılması,
·Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı’nda 8 yıllık hizmet süresi şartının 5 yıla indirilmesi 
·Görevde Yükselme sınavını kazandığı halde  bulunduğu komisyonda boş kadro olmadığı gerekçesiyle  atanamayan personelin Yönetmelikte değişiklik yapılarak boş olan diğer yerlerdeki kadrolara atanmasının sağlanması,
·2013 yılı itibari ile kaldırılan ulaşım bedelinin tekrar tahsis edilmesi,
·Adli emanet memurluğu kadrosunda çalışan emanet memurlarının özlük haklarının yeniden düzenlenmesi ve ek gösterge konusundaki mağduriyetlerinin giderilmesi,
·Adalet Bakanlığı merkez taşra teşkilatı ve yüksek yargı organlarındaki zabıt katibi, emanet memuru gibi kadrolarında veri hazırlama kontrol işletmeninin mali ve sosyal haklarından yararlandırılarak üçüncü derece kadro verilmesi.
·Adalet çalışanlarına Merkez ve Taşra ayrımı yapılmaksızın Yargı Hizmetleri Tazminatı verilmesi,
·Suçüstü nöbet ücretlerinin ödenmesi,
·Adli Sicil Ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile adliyelerdeki adli sicil müdürlüğü veya şefliği bünyesinde çalışan personel ile aynı işi yapmasına rağmen tazminat oranları farklıdır. Aynı işi yapan merkez ve taşra personelinin tazminat oranlarının eşitlenerek, bu oranların arttırılması,
·Adalet Bakanlığında yapılan görevde yükselme sınavlarında, merkez teşkilatı ve HSYK personelinde olduğu gibi taşra personelinin de istediği komisyona başvurabilmesinin sağlanarak görevde yükselme eğitime katılacak kişiler için kriter değerlendirilmelerinin ve atamaların komisyonlar yerine Bakanlık tarafından (halen uygulanmakta olan denetimde serbestlik müdürlüğü, icra müdürlüğü gibi) en yüksek puan alandan başlayarak ülke genelinde boş bulunan kadrolara atama yapılması,
·Adalet çalışanlarına kişisel gelişimine kurumsal destek sağlanması,
·Yaptıkları hizmet gereği yoğun psikolojik baskı altında olan Adalet çalışanlarına Psikolojik destek verecek birimlerin oluşturulması,
·Adliye saraylarının yakınlarına kurulan baz istasyonlarının kaldırılması,
·Sosyal tesislerden tüm personelin eşit şekilde yararlandırılması.                                        Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 4