Geri

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞANLARI ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

08 Ocak 2013, Salı | 10:22
Kamu Kurum ve Kuruluşları, vatandaşa daha güzel hizmet sunmak, çalışanların sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çözüm yollarını bulmak amacıyla; “şuralar ve çalıştaylar” düzenlenmesi hususunda gerekli duyarlılığı göstermemektedir. Çalışanları anlamayan, dinlemeyen ve onların görüş ve önerilerine değer vermeyen bir anlayışla, çalışanların sorunlarını çözmek mümkün değildir.
 
Bu bağlamda ilklerin öncüsü olan sendikamız; hizmet kolumuza bağlı olan kurumların sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını tespit etmek amacıyla, kurum çalışanlarının katılımıyla çalıştaylar gerçekleştirmeyi kararlaştırmıştır. Bu karar doğrultusunda ilki 14-16 Eylül 2012 tarihinde Adalet Çalıştayını, 16-18 Kasım 2012 tarihinde Maliye Çalıştayını, 28-30 Aralık 2012 tarihinde ÇSGB, SGK, İŞKUR, DPB Çalıştayını ve son olarak 04-06 Ocak 2013 tarihinde İçişleri Bakanlığı Çalıştayını gerçekleştirmiştir.
 
Çalıştaylarmıza Türkiye’nin dört bir tarafından gelen kurum çalışanları, büyük ilgi ve alaka göstererek, yaşadıkları sorunları dile getirmişler ve bu sorunların çözüm yolları noktasında büyük bir katkı sağlamışlardır. Çalıştaya bizzat katılarak ya da mail, belgegeçer ve telefonla görüş ve önerilerini sunan tüm İçişleri Bakanlığı çalışanlarına teşekkür eder, hizmet kolumuza bağlı kurumlarımızla ilgili çalıştaylarımızın devam edeceğini bir kez daha belirtiriz.
 
İçişleri Bakanlığı Çalışanları Çalıştayında ve öne çıkan konular;
 
•Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması
•31.12.2012 tarihinde sona eren mesai uygulamasının devam ettirilmesi, bakanlığın diğer birimlerinde çalışan personele de mesai verilmesi
•4/B’li ve 4/C’li çalışan personelin kadroya geçirilmesi ve diğer çalışanların mali ve sosyal haklarından faydalanmasının sağlanması
•Yeni ihdas edilen uzman ve uzman yardımcılığı kadrolarına yapılacak atamalarda kurum personelinden gerekli kriterleri taşıyanların, KPSS ve yaş sınırı aranmaksızın sınava katılabilmesinin sağlanması
•Yeni ihdas edilen unvanlı kadrolara yapılacak atamaların görevde yükselme sınavı ile yapılması
•Görevde yükselme sınavında başarılı olup, ataması yapılmayan personelin boş kadrolara atamasının yapılması
•Personel ihtiyacının giderilmesi
•Ek ödemelerin ünvanlar arasında (memur- müdür) makul seviyeye getirilmesi
•İl ilçe ve şube müdürlerinin ek göstergelerinin diğer kurumlardaki emsalleri seviyesine yükseltilmesi
•Her ilçeye en az 3 şeflik kadrosu tahsis edilmesi
•Nüfus çalışanlarının güvenliği ile ilgili yaşanan sıkıntıların ivedilikle çözülmesi
•Personelin mobbing uygulamalarına maruz kalmaması
 
gibi birçok konu değerlendirilmiştir.
 
Çalıştayda gündeme gelen, faks ve mail yoluyla bize iletilen sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri sendikamızca kitapçık haline getirilerek başta; Cumhurbaşkanımız Başbakanımız olmak üzere, İçişleri Bakanımıza ve Bakanlık Bürokratlarına sunulacak ve sorunların çözümünün takipçisi olunacaktır.  Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1