Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

MALİYE BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ


[ 21 Aralık 2012, Cuma – 11:20 ]

21.12.2012 tarih ve 28504 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle; Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Bilindiği üzere Sendikamızca,12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle; Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (ç) bendinin (2) numaralı alt bendine eklenen; “yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra” ibaresinin öncelikle yürütmesinin durdurulması, sonrasında iptali için Danıştay’da dava açılmıştı.
 
Ayrıca gerek Maliye Bakanlığı Yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde, gerekse Ekim ayında gerçekleştirilen Kurum İdari Kurulu Toplantısında; yeterlilik sınavında başarılı olarak Defterdarlık Uzmanı olarak atananlar ile özel sınavla Defterdarlık Uzmanlığına atananlar arasındaki farklılığın giderilmesini talep etmiştik.
 
Türk Büro-Sen olarak çalışmalarımız sonuç vermeye başladı.
 
Türk Büro-Sen olarak, yönetmelik değişikliğinde emeği geçen Bakanlık Yetkililerine teşekkür eder, Kurum İdari Kurulu toplantılarında karar altında aldığımız başta görevde yükselme, defterdarlık uzmanlığı özel sınavı açılması ve personele servis hizmeti verilmesi olmak üzere çalışanların diğer haklı talepleriyle ilgili düzenlemelerin de biran önce gerçekleştirilmesini bir kez daha talep ediyoruz. 
 

 


Facebook'ta Paylaşın

Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |