Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE ‘KORUMA VE GÜVENLİK PERSONELİ İLE MALİYE ÇALIŞANLARI’ GÜNDEME GELDİ


[ 19 Aralık 2012, Çarşamba – 11:08 ]

TBMM’de 2013 bütçe görüşmeleri devam ediyor. Konya milletvekili Mustafa Kalaycı, Maliye Bakanlığı bütçe görüşmeleri esnasında konuşmasında koruma ve güvenlik görevlileri ile belediye zabıtalarının fazla mesailerini gündeme getirdi.

Kalaycı, “Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz 4'üncü madde ile koruma ve güvenlik görevlilerinin hakları ellerinden alınmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 51'inci maddesi uyarınca, daha önceki yıllara dair bütçe kanunlarının K cetvelinde fiilen çalışan koruma ve güvenlik personeli de sayılmış iken, bu yıla dair K cetvelinde yer verilmemiştir. Dolayısıyla, 24 saat esasına göre görevini yürüten ve 5393 sayılı Kanun'a göre maktu fazla mesai ücreti alma hakkı olan koruma ve güvenlik görevlileri mağdur edilecektir.

Komisyonda Maliye Bakanlığınca açıklanan gerekçeye göre, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılan düzenlemeler gereği bunun yapıldığı ifade edilmiştir. K cetvelinde, ilgili kanunlardaki amir hükümlerin hilafına düzenleme yapılamaz ve hüküm ihdas edilemez, böyle bir yetkiniz de yoktur. Zira, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 51'inci maddesinde, "Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir." amir hükmü bulunmaktadır. Kanunda bu hüküm varken K cetvelinde bu hüküm değiştirilemez. Dolayısıyla, K cetvelinde zabıta ve itfaiye personeli için belirlenen maktu fazla mesai ücretinden koruma ve güvenlik personelinin de yararlandırılması gerekmektedir. Koruma ve güvenlik personeli 5393 sayılı Kanun'da yer alan açık ve amir hükme rağmen haksız yere mağdur edilecektir. Ancak kendine hayrı olmayandan başkasına hayır gelir mi?
 
Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığında çalışan personele, ekonomik krizlerin en derin olduğu dönemler dâhil, 2012 yılına kadar, fazla çalışma ücreti olarak 100 saatlik mesai ödeniyordu. Fakat 2011 yılında, KHK ile, gelir uzmanları ve defterdarlık uzmanları hariç tüm uzmanların ve müdür hariç tüm yöneticilerin ek göstergeleri ve maaşları artırıldı. Bu kadroların, fazla mesai ücretine ihtiyaçları kalmadı. Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığında çalışan unvansız personel ile gelir uzmanları ve defterdarlık uzmanlarına ise hem özlük hakkı yönünden iyileştirilme yapılmadı hem de fazla mesaileri kaldırıldı”  dedi.


Facebook'ta Paylaşın

Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |