Geri

GÜMRÜK ÇALIŞANLARININ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI HAKKINDA

11 Aralık 2012, Salı | 18:08
Sendikamızca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinde görev yapan personelin geçici görev yoluklarının ödenmesi ve Gümrük Çalışanlarının mağdur edilmemeleri 30.11.2012 tarih ve TBSGM.2012.05/953 sayılı yazımız ile Bakanlıktan istenmişti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, söz konusu başvurumuza vermiş olduğu cevapta; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden ödenek talep edildiğini, talep edilen ödeneğin aktarılmasıyla bekleyen tüm yollukların ödeneceğini bildirmiştir.
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili yazısını görmek için tıklayınız.