Geri

İCRA MÜDÜR YARDIMLIĞI İÇİN 35 YAŞ ŞARTI, ADALET BAKANLIĞI ÇALIŞANLARINDA ARANMAMALIDIR.

26 Temmuz 2012, Perşembe | 18:44
Adalet Bakanlığı tarafından, 30.09.2012 tarihinde icra müdür ve müdür yardımcılığı sınavı yapılacaktır.

İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3/1. maddesinin (b) bendinde yer alan; “Yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü itibariyle otuz beş yaşını bitirmemiş olmak” şartı nedeniyle, yıllardır Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında, adliyelerde, icra dairelerinde görev yapan yetişmiş personel, 35 yaşını tamamlamış olmaları nedeniyle bu sınava alınmamakta, meslekte ilerleme ve kariyer imkânları sınırlandırılmaktadır.  

Kamu hizmetinin yetişmiş, uygulamaya hakim ve görevinde ehil olan kamu görevlilerince yerine getirilmesi, hizmetin etkin ve verimli şekilde yürütülmesinin sağlanması açısından önemlidir.

Bu nedenle, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan, yetişmiş ve tecrübe sahibi personel yönünden, icra müdür yardımcılığı için aranan diğer nitelikleri taşımaları halinde, 35 yaşını bitirmemiş olmak şartı aranmamalıdır.

Bu nedenle, yıllardır Bakanlık bünyesinde görev yapan, yetişmiş ve tecrübeli personel açısından, 35 yaşını bitirmemiş olmak şartının aranmamasını ve ayrıca hukuk, adalet meslek yüksek okulu ile eğitimi dışında, değişik bölümlerden mezun, hukuk eğitimi görmüş binlerce personele de, yönetmelikte öngörülen diğer şartları taşımaları halinde, icra müdür yardımcılığı sınavına katılma imkânı verilmesini, Adalet Bakanlığı’ndan talep ettik.

Adalet Bakanlığı’na göndermiş olduğumuz 26.07.2012 tarih ve 641 sayılı yazımızda; icra müdür yardımcılığı sınavı için başvurularının yapılacağı 06.08.2012 tarihinden önce, bahse konu hususlarda gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması istenilmiştir.

İlgili yazıyı okumak için tıklayınız.