Geri

SGK BANKA PROMOSYONLARI İLE İLGİLİ SORUMUZA CEVAP VEREMEDİ

13 Nisan 2012, Cuma | 11:38
Memurlarnet internet sitesinde dün yayınlanan “Böyle Olur SGK’nın adil soruşturması” başlıklı haberinizde, SGK yönetiminin kayıp banka promosyonlarının soruşturması adına kurumdan bir müfettişin görevlendirilmesinin konuyu örtbas etme çabası olarak ifade edilmiştir.

Elbette bir müfettişin bağlı olduğu Kurum Başkanına soruşturma açması mümkün değildir. Biz benzer bir olayı SGK’da 3 yıl önce yaşadık. O dönemde Kurum İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı olan Salim Kahramanoğlu ile ilgili atamalarda yaptığı ayrımcılık ve keyfiyetleri bir dosya halinde Kurum Başkanlığı’na resmi yazı ile gönderdik. Talebimiz üzerine inceleme yapan müfettişin, İnsan Kaynakları Başkanının görev kusuru işlediği ve bu görevden alınması gerektiği şeklinde rapor düzenlenmesi üzerine maalesef kusuru belgelenen İnsan Kaynakları Başkanı yerine, soruşturmayı yapan müfettiş görevden alınmıştır.

Bilindiği gibi 2007 yılında SGK ile Vakıflar Bankası arasında iki ayrı banka promosyonu antlaşması yapılmıştır. İlki 13.03.2007 tarihinde 3.228.000TL, ikincisi ise gizli olarak 25.05.2007 tarihinde 1.046.000TL tutarındadır. Özellikle ikinci protokolle yapılan anlaşmadaki 1.046.000 TL tutarındaki banka promosyonlarının kurumca harcanması konusunda şaibeler olduğu kamuoyuna yansımıştır.

SGK’da örgütlü bir sendika olarak, o dönemde Vakıflar Bankası ile Banka promosyonu yapılmadan önce 19.12.2006 tarih ve TBSGM.2006.05/4510 sayılı yazımızla; “SGK’nın bazı bankalarla, banka promosyonu anlaşması yapmak için hazırlıklar yaptığı duyumları alınmıştır. Bu anlaşmadan elde edilecek gelirlerin kamu çalışanlarına dağıtılması” talep edilmiştir. (Belge-1)

20.03.2007 tarih ve TBSGM.2007.07/1027 sayılı ikinci yazımızda da “Banka promosyonlarının adil bir şekilde dağıtılması ve neticesinden sendikamıza bilgi verilmesi talep edilmiştir.” (Belge-2)

Ayrıca, 06.04.2007 tarihinde, o dönemde SGK Başkan Yardımcısı olan Şenol Aydın’la bu hususta görüşme yapılmış ve memurlara dağıtılacak promosyon tutarının “300 TL civarında olacağı” ifade edilmiştir. (Belge-3)

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Vakıflar Bankası arasında ki 20.06.2007 tarihli yazışmada da promosyon anlaşmasının sonucunda elde edilen gelirin, “Kurum personeline eşit olarak dağıtılması uygundur.” denilmiştir. Ancak, söz konusu yazıda gizli olarak yapılan 2. protokolle ilgili hiçbir bilgi verilmemiştir. (Belge-4)

Henüz, Banka promosyonları ile ilgili Başbakanlık Genelgesi yayınlanmamış olmasına rağmen, sendikamızın girişimleri ile SGK Yönetimi birinci protokolde yer alan Banka promosyonlarını çalışanlara dağıtmıştır.

Bilindiği gibi TBMM’de Bursa Milletvekili İsmet Büyük Ataman’ın 16.10.2009 tarih ve 2009/4337 sayılı soru önergesi vermesiyle, SGK’nın o dönemde Vakıflar Bankasıyla gizli olarak ikinci bir sözleşme yaptığı ortaya çıkmıştır.

Tüm bu gelişmeler üzerine sendikamız;

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na 09.03.2012 tarih ve TBSGM.2012.05/181 sayılı bir yazı yazarak; ikinci protokolle elde edilen 1.046.000 TL’lik Banka Promosyonunun akıbetini sormuş, ayrıca çalışanlara ödenmesini talep etmiştir. (Belge-5)

SGK Başkanlığı’nın 21.03.2012 tarih ve 5383710 sayılı cevabi yazılarında, sormuş olduğumuz soruya cevap verilmemiş; sadece 1. Protokolle alınan promosyonların çalışanlara dağıtıldığı ifade edilmiştir. (Belge-6)

Memurlarnet’in bu konu üzerine ısrarla gitmesini takdirle karşılıyoruz.

Bilinmelidir ki; sendika olarak 1.046.000 TL tutarındaki banka promosyonlarının çalışanlara ödenmesi noktasındaki çabalarımızı, başta hukuk yolu ile olmak üzere her platformda sürdüreceğiz.

Saygılarımızla

Türk Büro-Sen Genel Merkezi Basın Bürosu