Geri

SGK YÜKSEK DANIŞMA KURULUNDA, YÜKSEK TANSİYON

30 Mart 2012, Cuma | 10:41
Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu, 29 Mart 2012 Perşembe günü saat 14:00’de, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.

“ 4. Yılında Sosyal Güvenlik Reformu ve Bu Kapsamda Sağlık Sisteminde Yaşanan Temel Sorunlar ile Sürdürülebilir Bir Sağlık Sistemi İçin Öneriler.” gündemiyle toplanan Yüksek Danışma Kuruluna, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik katılmadı.

SGK Kurum Başkanı Fatih Acar, Kamu Kurum Müsteşarları, SGK Yönetim Kurulu üyeleri ve sivil toplum kuruluşu başkan ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı, Yüksek Danışma Kuruluna, Türkiye Kamu-Sen adına Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, Genel Başkan Yardımcılarımız Bayram Öztürk, Osman Eksert ile SGK Şube Başkanlarımız Dinçer Güler, Yücel Özer ve Alper Yıldırım da iştirak etti.

Yüksek Danışma Kurulunun açılış konuşmanı SGK Başkanı Fatih Acar gerçekleştirdi. Konuşmasında, sosyal güvenlik politikası kapsamında özellikle sağlık alanında yapılan düzenlenmeleri ve 2012 yılı hedeflerini anlatan Acar; sağlık harcamalarında verilen bütçe açıklarının giderilmesi yolunda tedbir olarak önümüzde günlerde avuç içi damar tarama yönetimine geçeceklerini, böylece bir doktorun günde bin reçete yazdığı dönemin sona erdirilmesinin planlandığını söyledi. Kayıt dışı istihdamla mücadele edilmesinin zorunlunu olduğunu vurgulayan Fatih Acar, sigorta primlerinin asgari tutardan yatırılmasının tercih edilmesi sebebiyle ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade etti. Acar, iş tanımına dair bir cetvelin hazırlanacağını da sözlerine ekledi.

SGK Başkanı Fatih Acar’ın konuşmasının ardından, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcilerinin konuşmalarına geçildi. Sırasıyla, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Aslan; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Harun Karacan, TİSK Genel Sekreter yardımcısı Ferhat İlter ve Türk-İş Sosyal Güvenlik Danışmanı Celal Tozan konuşmalarını gerçekleştirdi.

Fatih Acar Eleştiriye Tahammülsüz

Daha sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, konuşmasına Sosyal Güvenlik politikasını değerlendirerek ve sağlık sektöründe çalışanların mağduriyetlerini dile getirerek başladı. Özel hastanelerin sağlık sektörünü ele geçirdiğini ifade eden Genel Başkanımız verdiği rakamlarla, sağlık harcamalarının nende arttığını ortaya koydu. Nüfus artışının çok üzerinde sağlık harcamasını yapıldığını vurgulayan Yokuş, “Son 10 yılda ne oldu? Biz hastalıklı bir toplum mu olduk?” diye sordu. Sağlık hizmetini veren personelinin sadece %8’inin çalışma koşullarından ve kurumundan memnun olduğunu söyleyen Genel Başkanımız, “ Sağlık sektörünü geçip SGK’ya baktığımızda da durum değişmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları da kurumlarından memnun değil.” diyerek, Türk Büro-Sen’in SGK personeli için yaptırmış olduğu anketin sonuçlarını açıkladı.

Genel Başkanımız Konuştu, SGK Yönetim Kurulu Üyeleri Sessiz Kaldı

Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş konuşmasına şöyle devam etti: “Ben bu kurumda 6000 üyesi olan bir sendikanın Genel Başkanıyım. Bu kurumdaki çalışanların durumunu da anlatmak lazım. SGK çalışanlarının hakları 666 sayılı KHK ile geriye götürülmüştür.” dedi.

Genel Başkanımız, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda yaşanan yandaş sendika baskılarını, adam kayırmacılığını, İl Müdür ve İl Müdür Yardımcılığı atamalarındaki adaletsizliğe; ayrıca hülle yoluyla kanun ve yönetmeliklerin arkadan dolanarak Merkez müdürlüğü ve şube müdürlüğü kadrolarına yapılan atamalar konusunda ayrıntılı bilgiler verdi.

Genel Başkanımızın konuşmasını kesmeye ve görüntü alan sendika çalışanlarını dışarı çıkartmaya çalışan Fatih Acar, Genel Başkanımızın ve salondaki dinleyicilerin tepkisi üzerine geri adım attı. Genel Başkanımızın konuşmasını bitirip yerine geçmesinin ardından, cevap vermeye başlayan Fatih Acar; soruları geçiştirerek, Çalışma Bakanı'nın sağlık sorunları olduğu halde memurlar için gece gündüz çalıştığını ve kendisinin de kurumda herhangi bir sendikal ayrımcılık yapmadığını söylemekle yetindi.

Salonda gergin dakikaların yaşandığı sıralarda, Genel Başkanımızın iddialarına hiçbir yönetim kurulu üyesinin cevap verememesi, Fatih Acar’ın eleştire tahammülsüz tavrı ve Türk Büro-Sen’in görüntü almasının engellenerek susturulmaya çalışılması son derece manidar bir tablo ortaya çıkarttı.Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 5