Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

GENEL BAŞKANIMIZ FAHRETTİN YOKUŞ'UN VERGİ HAFTASI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI


[ 27 Şubat 2012, Pazartesi – 09:54 ]

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI FAHRETTİN YOKUŞ’UN VERGİ HAFTASI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASIDIR
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI;

Bu yıl 23’üncüsü kutlanan Vergi Haftası vesilesiyle, kendi hizmet kolumuz dahilindeki Maliye ve Gelir İdaresi çalışanlarının hangi şartlarda görev yaptıklarını ve sorunlarını bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz.

2005 yılında Maliye Bakanlığı yapılanmaya gitmiştir. fakat bu yeni yapılanma bırakın yenilikler getirmeyi eskiye nazaran bir gerilemeye sebep olmuştur. Gelir İdaresi Başkanlığı Maliye Bakanlığından ayrıldıktan sonra yapılan yasa ve yönetmeliklerdeki değişiklikler kurumun yapısında telafisi mümkün olmayan sorunlara yol açmış ve personelin moral motivasyonunu ciddi anlamda zedelemiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı kadrolarının %45’i boş dur bu da 33.900’kişiye tekamül etmektedir, dolayısı ile her bir çalışan iki kişilik iş yapmak zorundadır. Kurumda boş kadrolara atama yapılmadığı için çalışanların çalışma koşulları oldukça ağır hale gelmiştir. Mesai kavramı unutulmuş, yoğun çalışma temposundan dolayı sosyal yaşantısı olmayan çalışanların, kişisel ve ailevi sorunları gittikçe artmıştır.

Kanunları uygulayan, verginin tahakkuk ve tahsilatını gerçekleştiren yani, devlet bütçesinin her kademesinde katkı sağlayan, bu işin asıl yükünü çeken çalışanların sorunları çözüme kavuşmadığı gibi, gün geçtikçe sorunlar yumak halini almıştır. Çalışanlar mutsuz, moral ve motivasyonları yok denecek kadar azalmış ve çalışma barışı bozulmuştur.

ÇALIŞANLAR DA BARIŞ İSTİYOR !!!!!

Bilgi birikimi ve her türlü donanıma sahip olan Maliye ve Gelir İdaresi çalışanları bütün olumsuz şartlara rağmen vatandaşa hizmetin en iyisini vermeye çalışmaktadır. Maliye Bakanlığı sürekli olarak, vatandaşlar için vergi ve varlık barışı politikaları uygulamaktadır, Bakanlıktan kendi çalışanlarıyla da bir an önce barışmasını beklemekteyiz.

666 sayılı KHK ile Hükümet ek ücret ve göstergelerde yaptığı değişikliklerle üst bürokratların maaşına % 30’lara varan zamlar yaparken Maliye çalışanlarına göstermelik artışlar yapmış İstanbul, Ankara, İzmir gibi Büyükşehirlerdeki memurlara hiç artış yapılmamıştır. Hangi işin hangi işe eşit olduğu belirlenmeden (iş tanımı yapılmadan ) çıkarılan 666 sayılı KHK ile aynı işi yapanlar arasında önemli ölçüde ücret farklılıkları ortaya çıkmıştır. Hükümet bu uygulamasıyla dereceleri ve unvanları aynı olanların ücretlerini eşitleme yoluna giderek kolaycılığı seçmiştir. Kurumda aynı işi yapanlar arasında ücret adaletsizliği ve fırsat eşitsizliği devam etmektedir. Aradan geçen yedi yıllık bir süreye rağmen bu sorun çözülemediği gibi daha da adaletsiz bir hale gelmiştir.

DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI

Maliye Bakanlığına, bir kez daha sesleniyoruz,

- Ek ödemelerin emekli keseneğine dahil edilerek emekliliğe yansıtılmasını,

- Aynı yerde aynı işi yapan çalışanlar arasında ücret adaletsizliğinin mutlaka giderilmesini,

-Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların genel idare hizmetleri sınıfına geçişi ile ilgili görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının ivedilikle açılmasını,

- Merkez ve taşra uzmanlığı ayrımına son verilmesini,

- Gelir ve gider uzmanlıklarında uygulanan kriterlerde birlik sağlanmasını,

- Lise ve ön lisans mezunlarına da uzmanlığa girme hakkının verilmesini,

- Uzmanlık sınavlarında süre sınırlamasının kaldırılarak sürekli hale getirilmesini,

- Özel hizmet tazminat oranlarının yeniden düzenlenmesini,

-Genel İdare Hizmetleri sınıfında çalışan tüm unvanlara (şoför, güvenlikçi) VHKİ kadrolarının verilmesini ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının bir an önce açılmasını, çalışanlar adına vergi haftasında talep ediyoruz.

DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI

Hükümetin, Dünyanın en büyük 17. ekonomisi olmakla övündüğü ekonomimiz yüksek orandaki vergiler ve sıcak para ile ayakta durabilmektedir. Verginin ülke kalkınmasında önemli bir ivme olduğu hepimiz tarafından bilinmekte, ancak vergi oranlarının yüksek olması ve tabana yayılmamasından kaynaklanan vergi kaçakçılığı özendirilmektedir.

Vergi politikaları oluşturulurken, vergi çalışanlarının öneri ve teklifleri alınmamaktadır. Maliye’de örgütlü Sendika ve Sivil Toplum Kuruluşları yok sayılmaktadır.

Maliye çalışanları af uygulamalarının başlatıldığı süreçte, adeta köle muamelesine tabi tutularak, mesai mefhumu tanınmadan çalıştırılmaktadır.

Kurum çalışanlarının ağır iş temposuna, vergi aflarıyla gelen yeni bir iş yükü binmekte, personel mükelleflerle karşı karşıya gelmektedir.

Vergi Haftası kapsamında bir dizi etkinlik ve yarışma düzenlenmekte, fakat bu etkinliklerde Maliye çalışanlarının sorunlarına değinilmemektedir.

Gece-gündüz, hafta sonu demeden bayram tatillerin de dahi çalışarak Devlet hazinesini parayla doldurma görevini yürüten fedakar vergi memurlarının sorunları çözülmeden kutlamaların kabul edilmesi mümkün değildir, 1990 Yılından beri kutlanan Vergi Haftası’nı, Maliye çalışanları ağır iş yükü, ücret adaletsizliği, haksızlıklar ve ayrımcılıktan dolayı kutlayamamaktır.


Facebook'ta Paylaşın

Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |