Geri

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ÖNÜNDE EYLEMDEYDİK

22 Şubat 2012, Çarşamba | 14:01

Türk Büro-Sen, 22 Şubat 2012 Çarşamba günü saat 12:30’da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı önünde kitlesel basın açıklamasında bulundu. Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcıları Osman Eksert ve Tahir Yüzbaşıoğlu, Ankara Şube Başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda gümrük çalışanının katıldığı eylemde, basın açıklamasını Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Mehmet Soylu yaptı.

Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Mehmet Soylu, 2011 Haziran ayından bugüne Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın kurulmasıyla, Gümrük çalışanlarının sorunu çözülemediğini ve çalışanların beklentilerinin karşılanmadığını ifade ederek sözlerine başladı. Bakan Yazıcı’ya 26 Ocak 2012 tarihinde ki Gümrük Gününde çalışanların sorunlarına yönelik dosya sunmalarının ardından, ne yazık ki bu güne bir gelişme olmadığını ifade eden Soylu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çalışanlarının sorunlarını sıralayarak konuşmasına devam etti.

Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Mehmet Soylu açıklamasında şunları söyledi: “Gümrük teşkilatının da Taşrada çalışan gümrük personelinin fazla çalışma ücreti ödemesi yapılmayarak çalışanlar mağdur edilmiştir. Fazla çalışma ücretinin, Bakanlılığın, taşra çalışanlarına (tasfiye işletmeleri dâhil) adilane bir şekilde ve ivedilikle ödemeleri yapılarak mağduriyetleri giderilmelidir. Gümrük gelir uzmanlığı kadrosu ihdas edilmeli ve halen kurumda görev personelin bu kadrolara geçişi sağlanmalıdır. Kurum personelinin “ek ödeme” adı altında aldıkları ücretlerin emekli aylığına yansıtılması sağlanmalıdır. Çok sayıda taşra çalışanının çeşitli gerekçelerle her yıl geçici görevlendirmelere tabi tutulmalarına son verilmeli, elzem olduğu durumlarda da bu uygulama adil bir şekilde sıraya konularak yapılmalıdır. Sürekli aynı kişilere geçici görevlendirmelere tabi tutulmamalıdır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yapmış olduğu eğitim, çalıştay ve seminerlerin Bakanlığın tüm çalışanlarını kapsayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Taşra idarelerinde özellikle kara hudut kapılarında muhafaza memurları muayene memurları ile diğer personelin tabi tutulduğu 12/12 ve 24/24 saatlik çalışma sürelerine son verilmelidir.” Kurum çalışanlarının bir defaya mahsus olarak uzmanlık kadrolarına geçişine imkan sağlanması ve yardımcı hizmetliler sınıfındaki personelin kurumun ihtiyacı ve öğrenim durumuna göre bir defaya mahsus genel idari hizmetler sınıfına atanmasını da talep eden Türk Büro-Sen Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Mehmet Soylu, Yetkili Sendika Türk Büro-Sen olarak, Gümrük çalışanlarının sorunlarının çözüm noktasında acilen önlem almasını Bakanlık yetkililerinden talep ediyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.
Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 18