Geri

GÜMRÜĞÜN YÜKÜNÜ ÇEKEN MEMURLARA İNSANLIK DIŞI MUAMELELER YAPILMAKTADIR

29 Kasım 2011, Salı | 16:43

Türk Büro-Sen, 29 Kasım 2011 günü saat 12:45’te Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Ulus’ta ki binası önünde eylem ve kitlesel basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasına, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcıları, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Mehmet Soylu, Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Büro-Sen Ankara Şubelerinin Şube Başkanları ve Yönetim Kurulları ile çok sayıda Gümrük çalışanı katıldı.

Basın açıklamasını yapan Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, “Gerek 640 sayılı “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ve gerekse 649, 661, 666 sayılı KHK’ de özellikle Gümrük Teşkilatının taşra idaresinde yıllardır kangren haline gelmiş sorunların çözümü noktasında hiçbir olumlu düzenleme getirmemiştir. Çalışan personel sayısı 10.000’ in üzerinde olan Taşra idarelerinde 6 bölge esaslı rotasyon sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin en ücra noktalarında, dağda, bayırda, sınır kapılarında, limanlarda 12/12, 24/24 geceli gündüzlü çalışma esasları ile oradan oraya sürülen, bütün çalışma hayatı adeta göçebe misali perişan bir vaziyette yerine göre darp ve tehdit altında geçen , yerli yersiz adli ve idari soruşturmalar ile sindirilmiş, itilmiş, horlanmış muayene, muhafaza , şef ve düz memurlara hiçbir iyileştirme yapılmamıştır. 6 bölge esaslı rotasyon sisteminin aile bütünlüğü üzerindeki tahribatlarını iyileştirme anlamında yıllardır hiçbir çaba gösterilmemiştir.” diyerek sözlerine başladı.

Gümrük çalışanlarının bölücü eşkıyanın ve kaçakçılık çetelerinin tehdidi altında olduğunu ifade eden Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş; “Kaçakçılık ve Terör örgütleri Gümrük çalışanlarını sürekli tehdit etmektedir. Doğu ve Güneydoğu illerimizde ki Gümrük kapılarında çalışan personel, şehir merkezlerine indiklerinde saldırıya uğramaktadır. Taşra teşkilatında çalışanlar, geçici görevlendirmelere tabi tutularak adeta kaçakçılıkla mücadele ettikleri için cezalandırılmaktadırlar. Ülkemizde artan dış ticaret hacmi, yoğunlaşan kaçakçılık, yetersiz çalışma şartlarına birde sık sık değişen mevzuat ve eleman eksikliği eklenince Gümrük çalışanlarının sorunları dağ gibi büyümüştür. Personel yetersizliğine rotasyonda eklenince, aileleri bölünmüş, çalışanları mutsuz olan bir Gümrük teşkilatı ortaya çıkmıştır.” dedi.

Konuşması sık sık “Bakan Uyuma Memuruna Sahip Çık”, “Türkiye Sevdamız Ekmek İçin Kavgamız”, “İşte Memur İşte Sendika” sloganları ve alkışlarla kesilen Genel Başkan Fahrettin Yokuş, çıkarılan KHK’larda ehil personelin emekliye zorlandığını ya da görevlerinden uzaklaştırıldığını;yerine liyakatsiz ve yandaş olmaktan başka vasfı olmayan kişilerle kadroların doldurulduğunu ifade etti. Gümrük çalışanlarının çalışma koşullarının elverişsizliğinden de çeşitli örneklerle bahseden Genel Başkan Yokuş, “Gümrük kapıları teknolojik donanım itibariyle oldukça geride. Bu durum Gümrükten geçenlerle, Gümrük çalışanlarını da karşı karşıya getiriyor. Gümrükler bir ülkenin yüz akıdır. Fakat hükümet politikalarıyla, iktidarın Gümrük çalışanlarına şaşı bakışıyla ne yazık ki Gümrükler yüzümüzü karartmaktadır.” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Gümrük çalışanlarından büyük destek gören açıklama sonrasında, Türk Büro-Sen üyeleri olaysız şekilde dağıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Çalışanları İçin Yapılan Açıklamanın Tam Metnini Okumak İçin Tıklayınız
Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 20