Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

MALİYE BAKANLIĞI,ŞUBE MÜD. İÇİN GÖREVDE YÜKSELMEYİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDI


[ 02 Kasım 2011, Çarşamba – 15:44 ]

10 yıl önce yapılan düzenleme çerçevesinde, şube müdürlüğü kadrolarına, objektif kriterlere göre atama yapılmaktaydı. Görevde yükselme sınavı açılmakta, eğitim verilmekte ve sözlü sınav yapılmaksızın yazılı sınavdan en yüksek notu alanlar başarı kıstasına göre açık ilan edilen kadrolara atanmaktaydı. Ancak, Maliye Bakanlığı bu düzenlemeyi resmen yürürlükten kaldırmıştır. 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 659 sayılı KHK'ya göre şube müdürlüğü için artık sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınavda hiçbir kayıt sisteminin kurulamayacağı da ayrıca kayıt altına alınmıştır.

659 sayılı KHK'nın ilgili maddeleri

Değiştirilen hükümler

MADDE 17

"(5) 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

f) 42 nci maddesinin (c) fıkrasında yer alan “Teknik daire başkanlıklarına atanacaklarda, Maliye Bakanlığında üç yıl çalışmış olma şartı aranmaz.” cümlesi “Defterdar Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkanı, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Şube Müdürü, Muhakemat Müdürü, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Personel Müdürü kadroları ile bunların yardımcılıklarına ilişkin kadrolara atanacakların yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları gerekir.” şeklinde değiştirilmiştir.

-------- ğ) Ek 32 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Sözlü sınavı

EK MADDE 33 43 üncü madde, ek 29 uncu madde ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi uyarınca yapılacak giriş sınavlarının sözlü aşaması ile 42 nci maddenin (c) fıkrası uyarınca yapılacak sınavların sözlü aşaması, adayın;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,

değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Sınav komisyonu, adaylar hakkında yukarıda yazılı özelliklerin her biri için değerlendirme yapar. Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz"

DEĞİŞİKLİKLERİN ANLAMI

1- Defterdar Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkanı, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Şube Müdürü, Muhakemat Müdürü, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Personel Müdürü kadroları ile bunların yardımcılıklarına ilişkin kadrolara atanacaklarda, yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir.

2- Sözlü sınavda herhangi bir sesli ve görüntülü kayıt yapılamayacaktır.

3- Bu düzenlemeler ile birlikte Maliye Bakanlığında objektif kriterlere göre şube müdürlüğü kadrolarına atanma imkanı kaldırılmıştır. Öyleki, yapılacak sınavın yargıdan dönmesini engellemek amacıyla sesli ve görüntülü kayıt yapılamayacağına dair açık hüküm, madde metnine konulmuştur. Bu şu anlama gelmektedir. Maddeye her ne kadar adayın muhakeme gücüne bakılacağı gibi ifadeler yazılmış olsa da, kim siyaseten daha yakın görülüyorsa o kişi bu görevlere atanacaktır.


Facebook'ta Paylaşın

Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |